Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSUDUR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSUDUR

 

        İlgi yazıda özet İle; Dikili Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih 32 sayılı kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; 01.08.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Dikili İlçesi Revizyon İmar Planı, Plan notlarının 2.30 maddesinin ‘Su taşkın alanlarında ve taşkın riski olan yerlerde meyilli arazilerde oluşan 3. Bodrum katlar iskan edilemez. Su taşkın riski bulunmayan meyilli arazilerde oluşan bodrum katlardaki iskan koşulları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine göre değerlendirilir.’ Şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik Önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 24.05.2021 tarih ve 05.548 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onandığı belirtilmiştir.
        UİP-35900616 plan işlem numaralı, Plan Notu  yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Yasasının 8 / B maddesi ve mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine göre Belediyemiz panolarına (Dikili Belediyesi Hizmet Binası İlan Panosu) asılarak, hoparlör ile anons edilerek, eş zamanlı olarak internet sayfamızda yayınlanmasının sağlanarak ay süreyle ( 30 gün ) ilan edilmesi ve imar planlarının nerede görülebileceğine ilişkin Muhtarlıklarca duyuru yapılmasının sağlanması konusunda gereğini,
        Bilgilerinize rica ederim.

Dikili Belediyesi Meclis Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Yazısı

Rapor Dosyası

Pafta

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı