Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSUDUR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSUDUR

İlçemiz, Çandarlı Mahallesi 1249 ada 1 parsel 68 numaralı taşınmaz üzerine bulunan yapı
Müdürlüğümüz teknik personellerince yerinde yapılan inceleme sonucunda can ve mal güvenliği
açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu
belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki
adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat
yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya
asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir." denmektedir.
        Söz konusu metruk yapı için 11.10.2022 tarih ve 36762 sayılı yazı ile ve 13.10.2022 tarih 36977
yazımız ile tebligat yapılmış ancak yurt dışı olduğu için ulaşılamamıştır.
        Gereğini arz/rica ederiz.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu
belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki
adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat
yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya
asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla
oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. 
        Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı
sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım
işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının
fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve
civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal
tahliye ettirilir. hükmü getirilmiştir.
 
        Aşağıdaki ekte bilgileri yer alan metruk yapının ilgililerine Belediyemizce alınan kararlarla alakalı
bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını yayınlandığı günden itibaren 30 gün içerisinde İmar ve
Şehircilik  Müdürlüğüne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk-can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılar
hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Tutanak

Tutanak

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum