Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

Mülkiyeti ve kullanım hakkı Dikili Belediyesine ait zeytin ağaçlarının toplama ve bakım ihalesi

İHALE TARİHİ : 24 EKİM 2019 Perşembe Saat:15:45

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK ODASI

 
 
 
 
 
 
NO İLÇESİ ADRES AĞAÇ/ADET SAYISI KĞ/ÜRÜN  MİK. KĞ/TOP.ÜRÜN MİK  KĞ/TL BİRİM ÜRÜN FİYATI TOPLAM ÜRÜN MİK.TL      
1 DİKİLİ ÇANDARLI 110 10 1110 2.00 TL 2.220.00 TL    
2 DİKİLİ DELİKTAŞ 300 10 3000 2.00 TL 6.000.00 TL      
3 DİKİLİ DEMİRTAŞ 80 10 800 2.00 TL 1.600.00 TL      
4 DİKİLİ ESENTEPE 100 10 1000 2.00 TL 2.000.00 TL      
5 DİKİLİ KATIRALAN 100 10 1000 2.00 TL 2.000.00 TL      
6 DİKİLİ BADEMLİ  400 10 4000 2.00 TL 8.000.00 TL      
7 DİKİLİ YAHŞİBEY 130 10 1300 2.00 TL 2.600.00 TL      
TOPLAM  1220   12210 2.00 TL 24.420.00 TL      
                           
1-)Mülkiyeti ve Kullanımı Belediyemize ait Yukarıda adresleri ve tahmini ürün miktarları bulunan Zeytin ağaçlarının Toplama ve bakım ihalesi 24.10.2019 
Perşembe günü Saat: 15:45'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Başkanlık odasında
 ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır            
2-)Muhammen bedeli ilk yıl için 24.420,00-TL olup, Geçici Teminat tutarı 2.930,40-TL'dir.          
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
A-Kişilerden;                       
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                   
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname            
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname            
B-Tüzel Kişilerden;                    
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                 
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli)        
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli)              
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname.        
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.            
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi              
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 4 Yıldır.                
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.        
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.           
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.                      
                           
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     
                           

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum