Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

YENİCE MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BA...

YENİCE MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

NO İLÇESİ ADRES ADA/ PARSEL MEVKİİ AĞAÇADET SAYISI KĞ/ÜRÜN  MİK. KĞ/TOP.ÜRÜN MİK  KĞ/TL BİRİM ÜRÜN FİYATI TOPLAM ÜRÜN MİK.TL        
1 DİKİLİ YENİCE 42 PARSEL KÖYCİVARI 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL      
2 DİKİLİ YENİCE 308 PARSEL BÜYÜKDALGIN 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
3 DİKİLİ YENİCE 438 PARSEL TOKATLIBAHÇE 50 10 500 ₺2,00 1.000,00 TL            
4 DİKİLİ YENİCE 253 PARSEL BÜYÜKDALGIN 300 10 3000 ₺2,00 6.000,00 TL            
5 DİKİLİ YENİCE 313 PARSEL KÖKLÜK 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
6 DİKİLİ YENİCE 334 PARSEL KÖKLÜK 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL            
7 DİKİLİ YENİCE 377 PARSEL MEZARLIK 100 10 1000 ₺2,00 2.000,00 TL            
8 DİKİLİ YENİCE 381 PARSEL MEZARLIK 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL        
9 DİKİLİ YENİCE 386 PARSEL MEZARLI DEDE 115 10 1150 ₺2,00 2.300,00 TL            
10 DİKİLİ YENİCE 401 PARSEL TOKATLIBAHÇE 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL            
11 DİKİLİ YENİCE 447 PARSEL  KÖYTEPE 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
12 DİKİLİ YENİCE 482 PARSEL YASSI TEPE 40 10 400 ₺2,00 800,00 TL            
13 DİKİLİ YENİCE 522 PARSEL HAYDUTTEPE 215 10 2150 ₺2,00 4.300,00 TL            
14 DİKİLİ YENİCE 385 PARSEL MEZARLIK DEDE 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL            
15 DİKİLİ YENİCE 432 PARSEL TOKATLIBAHÇE 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL            
16 DİKİLİ YENİCE 462 PARSEL YASSI TEPE 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL            
17 DİKİLİ YENİCE 478 PARSEL YASSI TEPE 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL            
18 DİKİLİ YENİCE 500 PARSEL YASSI TEPE 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
19 DİKİLİ YENİCE 532 PARSEL HAYDUR 40 10 400 ₺2,00 800,00 TL        
                  TOPLAM 21.500,00 TL            
                                 
1-)Mülkiyeti ve Kullanımı Belediyemize ait Yukarıda adresleri ve tahmini ürün miktarları bulunan Zeytin ağaçlarının Toplama ve bakım            
 ihalesi 05.11.2020 Perşembe günü Saat: 10:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü          
   ile Belediye Kültür Evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır                
2-)Muhammen bedeli 1 yıllık 21.500,00-TL olup, Geçici Teminat tutarı 649,50-TL'dir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
A-Kişilerden;                             
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                        
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                      
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                         
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname                  
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname                    
B-Tüzel Kişilerden;                            
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                       
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)              
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)                      
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.              
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.                  
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                      
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında        
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 1 Yıldır.                      
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.        
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.              
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.                   
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.        
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    
İlan Olunur.                              
            DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI               

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum