Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

YENİCE MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BA...

YENİCE MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

NO İLÇESİ ADRES ADA/ PARSEL MEVKİİ AĞAÇADET SAYISI KĞ/ÜRÜN  MİK. KĞ/TOP.ÜRÜN MİK  KĞ/TL BİRİM ÜRÜN FİYATI TOPLAM ÜRÜN MİK.TL        
1 DİKİLİ YENİCE 42 PARSEL KÖYCİVARI 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL      
2 DİKİLİ YENİCE 308 PARSEL BÜYÜKDALGIN 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
3 DİKİLİ YENİCE 438 PARSEL TOKATLIBAHÇE 50 10 500 ₺2,00 1.000,00 TL            
4 DİKİLİ YENİCE 253 PARSEL BÜYÜKDALGIN 300 10 3000 ₺2,00 6.000,00 TL            
5 DİKİLİ YENİCE 313 PARSEL KÖKLÜK 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
6 DİKİLİ YENİCE 334 PARSEL KÖKLÜK 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL            
7 DİKİLİ YENİCE 377 PARSEL MEZARLIK 100 10 1000 ₺2,00 2.000,00 TL            
8 DİKİLİ YENİCE 381 PARSEL MEZARLIK 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL        
9 DİKİLİ YENİCE 386 PARSEL MEZARLI DEDE 115 10 1150 ₺2,00 2.300,00 TL            
10 DİKİLİ YENİCE 401 PARSEL TOKATLIBAHÇE 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL            
11 DİKİLİ YENİCE 447 PARSEL  KÖYTEPE 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
12 DİKİLİ YENİCE 482 PARSEL YASSI TEPE 40 10 400 ₺2,00 800,00 TL            
13 DİKİLİ YENİCE 522 PARSEL HAYDUTTEPE 215 10 2150 ₺2,00 4.300,00 TL            
14 DİKİLİ YENİCE 385 PARSEL MEZARLIK DEDE 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL            
15 DİKİLİ YENİCE 432 PARSEL TOKATLIBAHÇE 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL            
16 DİKİLİ YENİCE 462 PARSEL YASSI TEPE 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL            
17 DİKİLİ YENİCE 478 PARSEL YASSI TEPE 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL            
18 DİKİLİ YENİCE 500 PARSEL YASSI TEPE 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL            
19 DİKİLİ YENİCE 532 PARSEL HAYDUR 40 10 400 ₺2,00 800,00 TL        
                  TOPLAM 21.500,00 TL            
                                 
1-)Mülkiyeti ve Kullanımı Belediyemize ait Yukarıda adresleri ve tahmini ürün miktarları bulunan Zeytin ağaçlarının Toplama ve bakım            
 ihalesi 05.11.2020 Perşembe günü Saat: 10:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü          
   ile Belediye Kültür Evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır                
2-)Muhammen bedeli 1 yıllık 21.500,00-TL olup, Geçici Teminat tutarı 649,50-TL'dir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
A-Kişilerden;                             
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                        
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                      
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                         
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname                  
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname                    
B-Tüzel Kişilerden;                            
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                       
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)              
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)                      
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.              
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.                  
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                      
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında        
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 1 Yıldır.                      
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.        
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.              
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.                   
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.        
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    
İlan Olunur.                              
            DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI               

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı