Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

İHALE TARİHİ : 05 KASIM 2020

İHALE YERİ    : BELEDİYE KÜLTÜR EVİ

 

 

 

 

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR BERGAMA YENİKÖY 124 119 18.181,24 576.000 TL TAM 17.280 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:00 BÖLÜNMÜŞ TARLA
2 İZMİR BERGAMA YENİKÖY 124 120 15.287,81 485.000 TL TAM 14.550 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:10 TARLA
3 İZMİR BERGAMA YENİKÖY 124 121 10.160,00 322.000 TL TAM 9.660 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:20 BÖLÜNMÜŞ TARLA
4 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 135 5 639,10 290.000 TL TAM 8.700 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:30 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 158 4 449,38 208.000 TL TAM 6.240 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:40 ARSA
6 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 147 32 1.459,15 530.000 TL TAM 15.900 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 14:50 ARSA
7 İZMİR DİKİLİ KIZILÇUKUR   370 5.369,46 323.000 TL TAM 9.690 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:00 TARLA
8 İZMİR DİKİLİ KIZILÇUKUR   372 853,28 52.000 TL TAM 1.560 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:10 TARLA
9 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1422 4 381,19 288.000 TL TAM 8.640 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:20 ARSA
10 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1397 3 315,00 750.000 TL TAM 22.500 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:30 ARSA
11 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   219 27.900,00 1.000.000 TL TAM 30.000 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:40 TARLA
12 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 579 1 1.217,00 2.000.000 TL TAM 60.000 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 15:50 ARSA
13 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 482 2 309,00 250.000 TL TAM 7.500 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 16:00 ARSA
14 İZMİR DİKİLİ KIROBA   211 19.950,00 600.000 TL TAM 18.000 TL 200 TL AÇIK 05.11.2020 16:10 TARLA
                             
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun    
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
                             
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                      
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                       
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                  
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
                             
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                      
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                       
  d-) Kanuni tebligat adresi                      
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.         
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.              
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.    
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.      
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.            
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,        
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                    
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez    
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
12-Taşınmazların imar durumları ihale şartnamesinde belirtilmiştir.                
13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       
                             

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum