Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 25 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 18 TEMMUZ 2019 Perşembe

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 

 

 

DİKİLİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AÇIKLAMA
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ
1 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 834 4 316.63 233.000 TL TAM 6.990 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 09:30 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ KIRATLI 101 8 5.536.00 250.000 TL TAM 7.500 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 09:40 TARLA
3 İZMİR DİKİLİ KIROBA   211 19.950.00 530.000 TL TAM 15.900 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 09:50 TARLA
4 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   754 2.286.00 210.000 TL TAM 6.300 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:00 ARSA
5 İZMİR  DİKİLİ  BAHÇELİ   755 3.768 430.000 TL TAM 12.900 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:10 ARSA
6 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 114 1 239 55.000 TL TAM 1.650 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:20 TARLA
7 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 114 5 1.482 175.000 TL TAM 5.250 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:30 TARLA
8 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 112 37 1028 150.000 TL TAM 4.500 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:40 TARLA
9 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   941 28.937.26 295.000 TL TAM 8.850 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 10:50 ZEYTİNLİK
10 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 113 11 3.057 235.000 TL TAM 7.050 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:00 TARLA
11 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   1108 14.800.00 250.000 TL TAM 7.500 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:10 TARLA
12 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   195 25.400.00 320.000 TL TAM 9.600 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:20 TARLA
13 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ    1373 23.850.00 400.000 TL TAM 12.000 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:30 TARLA
14 İZMİR  DİKİLİ GAZİPAŞA  834 3 339.93 245.000 TL TAM 7.350 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:40 ARSA
15 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   194 42.278 530.000 TL TAM 15.900 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 11:50 TARLA
16 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 140 9 1861.93 255.000 TL TAM 7.650 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 12:00 ARSA
17 İZMİR  DİKİLİ  MERDİVENLİ 153 3 1.513.60 210.000 TL TAM 6.300 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 12:10 ARSA
18 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 159 1 1.959.06 315.000 TL TAM 9.450 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 12:20 ARSA
19 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 147 5 2.078.92 315.000 TL TAM 9.450 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 12:30 ARSA
20 İZMİR DİKİLİ NEBİLER   129 21.650.00 330.000 TL TAM 9.900 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 13:30 PALAMUTLU TARLA
21 İZMİR DİKİLİ NEBİLER   126 20.700.00 315.000 TL TAM 9.450 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 13:40 PALAMUTLU TARLA
22 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 7 1.415.16 110.000 TL TAM  3.300 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 13:50 ARSA
23 İZMİR DİKİLİ ÇAĞLAN 127 25 18.783.01 165.000 TL TAM 4.950 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 14:00 ZEYTİNLİK
24 İZMİR DİKİLİ KIRATLI   1090 14.450.00 82.000 TL TAM 2.460 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 14:10 ZEYTİNLİK
25 İZMİR DİKİLİ SAMANLIK   186 12.650.00 115.000 TL TAM 3.450 TL 100 TL AÇIK 18.07.2019 14:30 ZEYTİNLİ TARLA
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.        
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
                             
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
                             
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.       
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.          
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.    
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.      
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10. 1. İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 834  ada 3 ve 4 parsel nolu  arsa vasıflı taşınmazların onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık nizam 2 Kat Konut Amaçlı  
 (TAKS . 0.30 – KAKS . 0.60) planlı alanda kalmaktadır. Her iki taşınmaz üzerinde de “Üzerindeki zeytin ağaçları Mehmet kızı Senem tarafından yetiştirilmiştir ve 
halende işgalindedir.” şerhi bulunmaktadır.                    
2. İlçemiz Kıratlı Mahallesi 101 ada 8 parsel nolu tarla vasıflı  taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığımca 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında    
“Tarım Alanı”  ve “Sulama Alanı “ olarak planlı alanda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ nin  görüşleri alınması gerekmektedir.
3. İlçemiz Kıroba  Mahallesi 211 parsel  nolu tarla vasıflı  taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında plan dışı alanda 3. Derece
Arkeolojik sit sınırları içinde kalmaktadır ve  yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili koruma kurulundan izin alınacaktır.      
4. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 754 parsel  nolu  arsa vasıflı taşınmazın bir kısmı “Düşük Yoğunluklu Mevcut  Konut Alanı “ olarak planlı ( TAKS 0.30 – KAKS.0.60 Yük-
seklik 7.50 m. Maksimum Yapı İnşaat Alanı 500 m2 yi geçemez ) alanda kalmakta, kalan kısmı ise “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır.
5. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 755 parsel nolu arsa vasıflı  taşınmaz “ Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ” olarak planlı alanda kalmaktadır.  
6. İlçemiz Bahçeli Mahallesi  114 ada 1 parsel  no tarla vasıflı  taşınmaz, 114 ada 5 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz, 113 ada 11 parsel nolu  tarla vasıflı taşınmaz 1/25000
7.İlçemiz Bahçeli Mahallesi 112 ada 37 nolu  tarla vasıflı  taşınmaz “ Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” ve “Sulama Alama “ olarak planlanan alanda kalmakta olup,
Alt ölçekli planları bulunmamaktadır.                      
8.  İlçemiz Bahçeli Mahallesi 941 nolu zeytinlik vasıflı taşınmaz “ Zeytin Alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, Taşınmazın Kadastral yola cephesi bulunmadığından 
üzerine yapı  yapılması mümkün değildir.                      
9.İlçemiz Demirtaş Mahallesi  1108 parsel nolu  tarla vasıflı, 195 parsel nolu tarla vasıflı, 1373 parsel tarla vasıflı, 194 parsel tarla vasıflı taşınmaz  taşınmaz Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Alanı olarak planlı alanda kalmakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda 
yapılaşma koşulları belirlenir                      
10.  İlçemiz Merdivenli Mahallesi 140 ada 9 parsel arsa vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu
 mevcut konut alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmaz üzerine 6.l.l.2 plan notu gereği TAKS:0.30 , KAKS : 0.60 , Y.ENÇOK:7.5 m. (2 kat) maksimum yapı
 inşaat alanı 500.m2 yi geçmemek üzere yapılaşma mümkün olabilir.              
11. İlçemiz Merdivenli Mahallesi 153 ada 3 parsel arsa vasıflı, 159 ada 1 parsel arsa vasıflı, 147 ada 5 parsel arsa vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı
 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu mevcut konut alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmaz üzerine 6.l.l.2 plan notu gereği TAKS:0.30 , 
KAKS : 0.60 , Y.ENÇOK:7.5 m. (2 kat) maksimum yapı inşaat alanı 500.m2 yi geçmemek üzere yapılaşma mümkün olabilir.      
12. İlçemiz Nebiler Mahallesi 129 parsel Palamutlu tarla vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” 
olarak planlanan alanda kalmakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşleri  doğrultusunda yapılaşma koşulları belirlenir.      
13. İlçemiz Nebiler Mahallesi 126 Parsel tarla vasıflı taşınmaz taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Düşük Yoğunluklu
Gelişme Konut alanı ” olarak planlı  alanda kalmakta olup,  Alt ölçekli planları bulunmamaktadır.          
14. İlçemiz Katıralan  Mahallesi 153 ada 7 parsel arsa vasıflı taşınmaz onaylanan 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Nazım İmar
 Planında “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” içerisinde kalmaktadır.              
15. İlçemiz Samanlık Mahallesi 186 parsel İ.B.B. onaylı  1/25.000 ölçekli nazım imar planında “tarım alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır.    
16. İlçemiz Kıratlı Mahallesi 1090 parsel Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı” tarım alanı” ve “sulama alanı” olarak planlı alanlarda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik
 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile D.S.İ. nin görüşleri alınması gerekmektedir.              
17. Çağlan Mahallesi 127 ada 25 parsel İ.B.B. onaylı  1/25.000 ölçekli nazım imar planında “tarım alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmazın bir kısmı Geyikli 
Barajı Gölet Alanı içerisinde kalmaktadır.                      
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,      
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                  
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez    
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                          
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      
 
 
 
 
 
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum