Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Dikili Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi

İHALE TARİHİ : 07 KASIM 2019 Perşembe 

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 
 
 
 
 
 
 
 
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE AÇIKLAMA
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ TARİHİ SAATİ
1 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   860 714.00 122.000 TL TAM 3.660 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:00 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ SALİHLER 528 3 4.474.00 142.000 TL TAM 4.260 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:10 TARLA
3 İZMİR DİKİLİ YAHŞİBEY   487 78.00 62.000 TL TAM 1.860 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:20 KARGİR AHIR
4 İZMİR  DİKİLİ  MERDİVENLİ 126 3 181.90 37.000 TL TAM 1.110 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:30 BAHÇE
5 İZMİR DİKİLİ ESENTEPE   123 18.150.00 211.750.00 TL TAM 6.352.50 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:40 TARLA
6 İZMİR DİKİLİ KATIRALAN 120 2 183.71 35.000.00 TL TAM 1.050.00 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 11:50 ARSA
7 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 115 1 442.04 90.000.00 TL TAM 2.700.00 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 12:00 ARSA
8 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 109 6 427.85 92.000.00 TL TAM 2.760.00 TL 100 TL AÇIK 07.11.2019 12:10 ARSA
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.    
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.        
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                             
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                             
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.       
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.          
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.    
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.      
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 860 parsel arsa nitelikli taşınmaz Kültür Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında    
“Düşük  Yoğunluklu Mevcut  Konut Alanı” (Taks:0,30-Kaks:0,60 2 Kat) olarak planlı alanda kalmaktadır.        
   * İlçemiz Salihler Mahallesi 528 ada 3 parsel  nolu tarla nitelikli  taşınmaz 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı-Sulama Alanı”   
olarak planlı alanda kalıp, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile D.S.İ. uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.    
   * İlçemiz Yahşibey Mahallesi 487 parsel  nolu  Kargir Ahır nitelikli taşınmaz 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında plan dışı alanda bırakılmış olup,  
3.derece doğal sit sınırları içerisinde kalmaktadır. Bölgeye yönelik plan çalışmaları devam etmektedir.          
   * İlçemiz Merdivenli Mahallesi 126 ada 3 parsel nolu bahçe nitelikli  taşınmaz Kültür Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında   
“Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı” (Taks:0,30-Kaks:0,60 2 Kat) olarak planlı alanda kalmaktadır.          
   * İlçemiz Esentepe Mahallesi 123 parsel  nolu tarla nitelikli  taşınmaz, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı-Sulama Alanı” planlı alanda   
kalıp, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile D.S.İ. uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.        
   * İlçemiz Katıralan  Mahallesi 120  ada  2  nolu  arsa  nitelikli  taşınmaz  1/25.000  ölçekli Nazım İmar Planında “Düşük  Yoğunluklu  Mevcut   
Konut Alanı” (Taks:0,30-Kaks:0,60 2 Kat) olarak planlı alanda kalmaktadır.              
   * İlçemiz İslamlar Mahallesi 115 ada 1 parsel arsa nitelikli taşınmaz  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.11.1998 tarih onaylı planında ayrık nizam   
2 kat (Taks:0,20-Kaks:0,40)amaçlı planlı alanda kalıp,1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Düşük Yoğunluklu Konut Gelişme Alanında” kalmaktadır.    
   * İlçemiz İslamlar Mahallesi  109 ada 6 parsel  arsa nitelikli taşınmaz 06.11.1998 Valilik Onaylı Planda “Ayrık Nizam 2 Kat Konut (Taks:0,20-Kaks:0,40) 
Amaçlı” planlı alanda kalmaktadır.                      
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,      
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez    
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                          
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum