Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Yer: Belediye Kültürevi

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA   M2 MUHAMMEN BEDEL AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SÜRESİ ŞARTNAME BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES
PARSEL NİTELİĞİ
1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2305/1 WC 52,00 800,00 TL 2.880,00 TL 5 YIL 50,00 TL 13.02.2020 15:00 İsmetpaşa mah. 2305/1 parsel no:1/D WC
2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2305/1 DÜKKAN 14,00 1.000,00 TL 3.600,00 TL 5 YIL 50,00 TL 13.02.2020 15:15 İsmetpaşa mah. 2305/1 parsel no:1/E DÜKKAN
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2305/1 DÜKKAN 14,00 1.550,00 TL 5.580,00 TL 5 YIL 50,00 TL 13.02.2020 15:30 İsmetpaşa mah. 2305/1 parsel no:1/G DÜKKAN
1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname 
gereğince kiralaması yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.              
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
A-Kişilerden;                       
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                   
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname            
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname            
B-Tüzel Kişilerden;                    
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                 
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)      
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)              
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.      
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.            
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi              
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL
karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 5 Yıldır.                
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir,süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat 
kaydedilir.                        
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.      
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.          
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde
 ödenecektir.                      
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            
İlan Olunur.                      
                           

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı