Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA NİTELİĞİ YAPI ALANI MUHAMMEN  BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SÜRESİ ŞARTNAME BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES    
PARSEL    
1 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 444/35 RESTAURANT 346,00 m² 10.000,00-TL (kdv hariç) 204.000,00-TL 10 YIL 100,00 TL 08.04.2021 11:15 GAZİPAŞA
 MH.
444/35
 PARSEL
NO.185
   
                               
1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmaz kiralama ihalesi 2886 sayılı   
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Kültür evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince   
kiralaması yapılacaktır.    
2-)Taşınmazın tahmin edilen bedeli yer teslimin yapıldığı tarihten itibaren  Aylık ilk yıl için Kdv hariç 10.0000,00-TL kdv dahil 11.800,00-TL'dir.     
İhalede kesinleşen aylık kira bedeli üzerinden 12 aylık (1 yıl) kira bedeli peşin tahsil edilecektir. Kira başlangıcında bir kereye mahsus olmak üzere     
kdv hariç  250.000,00-TL Kdv dahil 295.000,00-TL Ön kira ödeme bedeli alınacaktır. Gecici teminat miktarı 204.000,00-TL' dir.      
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
A-Kişilerden;                           
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                    
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                    
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                       
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi          
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2021 yılı onaylı vekaletname                
B-Tüzel Kişilerden;                        
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                     
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2021 yılı vizeli)            
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2021 vizeli)                  
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2021 yılında düzenlenmiş vekaletname.            
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi          
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                  
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına yatırılır Kesin teminat 10   
yıllık ihale bedelinin %6 sıdır.   
5- Şartname 100.00-TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.    
6-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 10 Yıldır.                    
7-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.            
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
11- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı