Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA   M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SÜRESİ ŞARTNAME BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES    
PARSEL NİTELİĞİ    
1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 1/5 WC 35 m² 1.100,00-TL (AYLIK) 1.980,00-TL 5 YIL 100,00 TL 1.04.2021 10:30 İSMETPAŞA MH. 1/5 PARSEL NO:13/1 WC    
2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2305/1 WC 52m ² 466,67-TL (AYLIK) 840,00 TL 5 YIL 100,00 TL 1.04.2021 10:40 İSMETPAŞA MH. 2305/1 PARSEL NO:1/D WC    
3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1610/28 BÜRO 15m² 710.00-TL (AYLIK) 1.278,00 TL 5 YIL 100,00 TL 1.04.2021 10:50 ÇANDARLI MH. 1610/ 28 PARSEL NO:9/3     
4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/14 TARLA 11.230,87 m² 5.233,33-TL (YILLIK) 784,99 TL 5 YIL 100,00 TL 1.04.2021 11:00 ÇANDARLI MH. 1676 /14 PARSEL TARLA     
                               
1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı  
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Kültür evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince 
gereğince kiralaması yapılacaktır.    
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
A-Kişilerden;                           
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                    
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                    
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                       
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi          
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2021 yılı onaylı vekaletname                
B-Tüzel Kişilerden;                        
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                     
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2021 yılı vizeli)          
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2021 vizeli)                  
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2021 yılında düzenlenmiş vekaletname.          
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi          
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                  
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 100.00-TL  
karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.  
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 5 Yıldır.                    
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.          
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                          

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum