Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TARLA KİRA İHALESİ

TARLA KİRA İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARLA KİRA İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 4 adet tarla kiraya verilecektir.

İHALE TARİHİ : 05 ARALIK 2019 Perşembe

YER : BELEDİYE BAŞKANLIK ODASI

 
 
 
 
 
 
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ   M2 MUHAMMEN BEDEL(YILLIK) HİSSE NİSPETİ GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDEL İHALE TÜRÜ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ    
ADA/PARSEL    
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/136 109.167.62 21.833.04 TL TAM 3.274.96 TL 50.00 TL AÇIK 05.12.2019 14:20    
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/8 37.105.10 7.053.33 TL TAM 1.058.00 TL 50.00 TL AÇIK 05.12.2019 14:30    
3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1679/67 132.660.98 53.093.33 TL TAM 7.964.00 TL 50.00 TL AÇIK 05.12.2019 14:40    
4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/135 19.723.91 6.000.00 TL TAM 900.00 TL 50.00 TL AÇIK 05.12.2019 14:50    
                             
1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Çandarlı mahallesinde bulunan Tarlaların kiralama ihalesi 2886    
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname    
gereğince kiralaması yapılacaktır                      
2-)Muhammen bedeller aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
A-Kişilerden;                         
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                    
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                    
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                     
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname                
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname                
B-Tüzel Kişilerden;                        
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                     
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli)          
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli)                  
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname.            
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.                
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                  
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 5 Yıldır.                  
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.            
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.  
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                          
                             
                    DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı