Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

STAND YERLERİ KİRA İHALESİ

STAND YERLERİ KİRA İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STAND YERLERİ KİRA İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait stand yerleri kiraya verilecektir.

İHALE TARİHİ : 28 Haziran 2019 Cuma

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 

 

 

 

1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Dikili İsmetpaşa ve Salihleraltı mahallesinde bulunan stant yerlerinin kirala- 
ma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Belediye Kültür evinde ve Encümen Huzurunda şartname
gereğince kiralaması yapılacaktır                    
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
A-Kişilerden;                         
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                    
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                    
  c-) Nüfus cüzdan sureti.                     
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname                
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname                
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                     
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli)            
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli)                    
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname.            
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.          
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.                
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                    
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında  
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.  
5-Kira süresi 05.07.2019 - 31.09.2019 tarihleri arasındadır.                
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.          
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                        
                           
                DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     
                           
                           
S.NO İLÇESİ MAHALLESİ KONUMU   MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ STANT NO  
M2 BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 DİKİLİ İSMETPAŞA METEOROLOJİ ÖNÜ 6 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 13:40 16  
2 DİKİLİ İSMETPAŞA METEOROLOJİ ÖNÜ 6 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 13:50 20  
3 DİKİLİ İSMETPAŞA METEOROLOJİ ÖNÜ 6 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:00 21  
4 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:10 A14  
5 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:20 A18  
6 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:30 B16  
7 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:40 B18  
8 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 14:50 B21  
9 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:00 B23  
10 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:10 B27  
11 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:20 C6  
12 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:30 C21  
13 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 16 5.000.00 TL TAM 1.500.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:40 C23  
14 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 15:50 D3  
15 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 16:00 D4  
16 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 16:10 D5  
17 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 16:20 D6  
18 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 16:30 D7  
19 DİKİLİ SALİHLER 254 ADA 2 PARSEL 25 7.000.00 TL TAM 2.100.00 TL 20.00 TL AÇIK 28.06.2019 16:40 D8  
                           

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum