Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

SAMANLIK MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE B...

SAMANLIK MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

NO İLÇESİ ADRES ADA/ PARSEL MEVKİİ AĞAÇADET SAYISI KĞ/ÜRÜN  MİK. KĞ/TOP.ÜRÜN MİK  KĞ/TL BİRİM ÜRÜN FİYATI TOPLAM ÜRÜN MİK.TL        
1 DİKİLİ SAMANLIK     215 KARACAKÖK 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL      
2 DİKİLİ SAMANLIK     227 KIRBURUN 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL      
3 DİKİLİ SAMANLIK     222 KOCAAYIT 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL      
4 DİKİLİ SAMANLIK     281 KOCAAYIT 40 10 400 ₺2,00 800,00 TL      
5 DİKİLİ SAMANLIK     82 BÜYÜKDALGIN 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL      
6 DİKİLİ SAMANLIK     301 ZEYBEKÖLEN 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL      
7 DİKİLİ SAMANLIK     325 KOCAAYIT 30 10 300 ₺2,00 600,00 TL      
8 DİKİLİ SAMANLIK     212 KARACAKÖK 20 10 200 ₺2,00 400,00 TL      
9 DİKİLİ SAMANLIK     186 KAPAN 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL      
10 DİKİLİ SAMANLIK     332 KAPAN 10 10 100 ₺2,00 200,00 TL      
11 DİKİLİ SAMANLIK     112 BÜYÜKDALGIN 15 10 150 ₺2,00 300,00 TL            
                  TOPLAM 4.500,00 TL            
                                 
1-)Mülkiyeti ve Kullanımı Belediyemize ait Yukarıda adresleri ve tahmini ürün miktarları bulunan Zeytin ağaçlarının Toplama ve bakım ihalesi             
05.11.2020 Perşembe günü Saat: 12:10'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile             
 Belediye Kültür Evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır                  
2-)Muhammen bedeli 1 yıllık 4.500,00-TL olup, Geçici Teminat tutarı 450,00-TL'dir.                    
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
A-Kişilerden;                             
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                      
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                      
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                         
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname                    
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname                      
B-Tüzel Kişilerden;                            
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                       
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)                
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)                      
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.                
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.              
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.                    
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                      
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında        
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 1 Yıldır.                      
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.          
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.                
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.                   
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.        
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                      
İlan Olunur.                              
                                 
                        DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı