Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap verilebilirlik ve tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerin  etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerini gerçekleştirir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Şeffaflık

b) Hesap verilebilirlik

c) Uygulamada eşitlik

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik ilkelerini esas alır.

Belediyemizde İç kontrol eylem planın  hazırlanması çerçevesinde İç kontrol sisteminin işler hale gelmesi, İç Kontrol Sistemi ve İşleyişinin Yönetici ve Personel Tarafından Sahiplenilmesi ve kurumsallaşmasına yönelik olarak 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi,

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Hizmetleri İşlem Yönergesi, 07.12.2011 tarihinde 117 nolu Meclis kararı ile onaylanmıştır.  

Bilindiği gibi “Harcama Öncesi Kontrol” görevi  5018 sayılı kanunla ile idarelere devredilmiştir. Bu kapsamda Mali Hizmetler Birimi ve Harcama Birimleri tarafından mali işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, “Süreç Kontrolü”/ Ön Mali Kontrol  yapılmaktadır.

Kanunda harcama öncesi kontrol; ödenek tahsisi, yüklenmeye girişilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal ve hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri düzenlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Belediyemizde Mali Hizmet fonksiyonları, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde dört alt birim tarafından gerçekleştirilmektedir.   

1-Stratejik Planlama, Bütçe ve Performans Birimi; 

2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi; 

3-Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi; 

4-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi; 

2014 yılı itibariyle Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Mali Hizmet fonksiyonlarını yerine getirmektedir. 

 

malihizmetler@izmir-dikili.bel.tr

TEL: 0 (232) 671 40 20
Telesekreter sesinden sonra lütfen dahili numarayı tuşlayınız.
Mali Hizmetler Muhasebe Servisi : 1103 - 1104 - 1105
Mali Hizmetler Gelir Şefliği Emlak: 2004 - 2006

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı