Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Mehmet AYOL

İşletme ve İştirakler Müdür V.

e-mail : isletmeistirakler@izmir-dikili.bel.tr

Tel : 0 (232) 671 74 22

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

     İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; Belediyeye ait hizmet tesisleri dışında kalan tüm tesislerin bakım, onarımı ve Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletmelerin; kuruluş ve işleyişleriyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

     Kaynakların alternatif kullanım biçimlerini gözeterek uygun yatırım planları hazırlamak ve gözden geçirmek, uygun görülen yatırımları başlangıç ve bitiş süreleri ile nakdi, fiziki gerçekleşmelerini takip etmek.

     İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

1.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nü Başkanlık Makamı’ na karşı temsil etmek.

2.Müdürlüğün yönetilmesinde tam yetkili kişi olarak müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

3.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi olup, müdürlüğün Performans Programını ve Bütçesini yapmak.

4.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında eşgüdümü sağlamak.

5.Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

6.İlgili mevzuat, çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmek.

7.Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içinde ek tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarında üst makamlara intikal ettirmek.

8.Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

9.Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak.

10.Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içindeki hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

11.Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk : 

1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

2. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

3. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

4.  Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak.

5.  Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon ve ilkeler doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetimin onayına sunmak.

6. Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak, buralarda belediyeyi temsil etmek.

7. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ na dayanarak Belediye Başkanı’ nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak.

 

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum