Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

I.OTURUM VE II. OTURUM 02.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

I.OTURUM VE II. OTURUM 02.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 02.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.09.2020 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.09.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ,  Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve  Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 05/08/2020 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/09/2020 tarih ve 10366 sayılı “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 134

Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.'nin 12/08/2020 tarih ve 361 sayılı "Sermaye Artırımı talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 135

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 18/08/2020 tarih ve 9569 sayılı "Roman Kültür Merkezi'nin -T.C. Dikili Belediyesi Roman Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Ek Hizmet Binası- olarak isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.     

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak  Roman Kültür Merkezi'nin "T.C. Dikili Belediyesi Roman Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Ek Hizmet Binası" olarak isimlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 136

Gündem gereği Dikili Amatör Su Sporları ve Olta Balıkçıları Derneği'nin "Yapay Resif" hakkındaki talep yazısının görüşülmesine geçildi. 

         İlgili yazıdan; Dikili Amatör Su Sporları ve Olta Balıkçıları Derneği'nin Dikili Körfezinde balık popülasyonunun arttırılması, balıkçılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla yapay resif uygulaması yapılmasını talep ettikleri anlaşılmıştır.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yapay resif çalışması için Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 137

         Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10023 sayılı "Kabakum Mahallesi 257 ada 8 parsel tarlanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na tahsisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 138

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10015 sayılı "İlçemizde bulunan 19 adet mahallenin sınırlarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 139

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10054 sayılı "Salihler Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 140

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10055 sayılı "722 ada 2 parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 141

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10056 sayılı "Uzunburun Mahallesi'nde köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla yeni yapılacak yapılara standart getirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 142

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/08/2020 tarih ve 9801 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 634 ada 7 parsel için yapı izni verilip verilemeyeceği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 143

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 10053 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 220 ada 1, 5 ve 6 parseller ile Salimbey Mahallesi 173 ada 14 ve 13 parsellere ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 144

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/08/2020 tarih ve 15 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

     İlgili Komisyon Kararında; "05.08.2020 tarih 126 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ hakkındaki konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Dikili Belediye Başkanlığının 12.09.2019 tarih ve 6144 sayılı yazısı ekinde iletilen, Dikili İlçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 97509404.301.05.908 sayılı kararıyla, değişiklikle uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

     1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu’nun askı süresi tamamlanmış, itirazlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilmiştir. Salihler-Kabakum Mahalleleri kıyı kesimi ve çevresini kapsayan bölgede alt ölçekli plan çalışmaları değerlendirildiğinde, mevzi planların yer aldığı, bu nedenle parçacıl olduğu ve bazı bölgelerde alt ölçekli plan kararı olmaması nedeniyle bütünlük arz etmemesi sebebiyle,  İmar Kanunu Madde 8 b bendinde 'b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.' denilmekte olup, Salihler ve Kabakum bölgelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli 1. Etap Kabakum Planlama Bölgesi, Uygulama İmar Planı Revizyonu, komisyonumuzca Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 18/08/2020 tarih ve 15 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.  

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 145

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 21/08/2020 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 14/08/2020 tarih ve 14 sayılı "Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

     Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 21/08/2020 tarih ve 14 sayılı kararında; "(…) Komisyonumuzca dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden taşınmazların satılmasına Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oyuna karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

     İmar Komisyonu'nun 14/08/2020 tarih ve 14 sayılı kararında; "(…) Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede satışı yapılması planlanan taşınmazların imar yönünden yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda sakıncası bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen taşınmazlar içerisinde Tarla ve Zeytinlik niteliğindeki tarım arazilerinde ‘Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine uyulması ve konuya ilişkin gerekli olduğu durumda İl Tarım Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alınması hükmü ile satışının uygun olabileceğine komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 21/08/2020 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 14/08/2020 tarih ve 14 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 146

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/09/2020 tarih ve 10366 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      İlgili yazıdan; 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait Çalışma Yönetmeliği kabul edilmiş, geçen süre zarfında oluşan ihtiyaçlara ve doğan aciliyete cevap vermek için çalışma alt birimi olarak Numarataj Birimi'nin oluşturulması gerektiği anlaşılmıştır.

     Bu nedenle ilgili çalışma yönetmeliğinin "7/7-a" bendi uyarınca "Organizasyon" başlıklı Madde Beş'e Numarataj Biriminin eklenerek Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak son şekli verilen ve 12 maddeden oluşan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 Belediye Başkanı tarafından, birinci oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 1.maddesi olan “Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic.ve San.A.Ş.’nin –Sermaye Artırımı- talebi” hakkındaki konu ve İmar Komisyonu’na havale edilen 7.gündem maddesi olan “722 ada 2 parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği” konusunun Komisyonlarda değerlendirilip karara bağlanacağı ve kararların II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek, Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.09.2020 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 147

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/09/2020 tarih ve 15 sayılı "Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.'nin Sermaye Artırımı talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon Kararında; "02/09/2020 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen “Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.’nin Sermaye Artırımı” hakkındaki konu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, şirketin Genel Kurul Toplantısında alınan 4.500.000,00.-TL. sermaye artırımının, jeotermal sahası içerisinde yapılacak giderler ve çalışmalar karşılığı mevcut boruların sık sık arıza yapması nedeniyle iyileştirme çalışması ve mevcut kuyuları temizlemek suretiyle ısı değerleri artırma çalışmalarının yapılması için sermaye artırımı Hüsniye YILDIRIM ve Nail ÇAĞLIYAN’ın Kabul, Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oy kullanması sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmiştir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 02/09/2020 tarih ve 15 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/i" maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 148

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 02/09/2020 tarih ve 16 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 722 ada 2 parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon kararında; "(…) İmar planındaki kullanım fonksiyonu kültür merkezine uygun olan ancak, Kültür Merkezinde yapılması planlanan Konferans Salonunun yapı yüksekliğinin plandaki değer ile uygulanamayacağından emsal oranının aynı kalması koşulu ile yapı yüksekliğinin 12,50 olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan plan tadilatı, Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ’ün bu parsel üzerinde Kültür Merkezi yapılmasını istemedikleri için uygun görülmeyerek Red Oy kullanmaları sonucunda Komisyonumuzca Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir." denilmektedir. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak 02/09/2020 tarih ve 16 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanması sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum