Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlanıdır

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlanıdır

İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planında "Terminal Alanı" olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise "Çok Amaçlı Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenen 361 ada 10 parselin; Nazım ve Uygulama İmar Planında Belirlenen farklı kullanım kararlarının, planlar arası kademeli birliktelik gereği uyumlu hale getirilmesi amacıyla "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uygulamadaki sorunları gidermek amacı ile hazırlanan UİP-8166,11 numaralı 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 05.854 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

İlan ile ilgili görselleri görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız.

İlan ile ilgili görselleri görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı