Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSUDUR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSUDUR

-DUYURUDUR-

GAZİPAŞA MAH. 2182 ADA 19 PARSEL 2182 ADA 20 PARSELLER

ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI HK.

  "3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz
ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli
olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün
içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat
yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim
olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında
binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. 
        Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde
yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya
yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.
Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike
durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın
zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.
        İlgili kanun hükmü gereğince, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yıkılacak
derecede tehlikeli yapıya ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması
gerekmektedir.     
        Aşağıdaki ekte bilgileri yer alan yıkılacak derecede tehlikeli yapının ilgililerine Belediyemizce
alınan kararlarla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını yayınlandığı günden itibaren 30 gün
içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince
yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince yıkılacak
derecede tehlikeli yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

TUTANAK

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum