Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

İmar Durumu verilmesi

Yanan, yıkılan yapılara ruhsat verilmesi.

İmar Planı yapılması ( İlave tadilat vb. )

Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 32. ve 42. maddelerine göre işlemlerini başlatmak, yıkım kararı kesinleşen yıkım işlerinin yapılması konusunda Fen İşleri Servisi' ne bildirimde bulunmak.

Ruhsat açısından (yapının) işyeri açılış izninin verilmesi.

İmar mevzuatı gereği, İmar Yasa ve Yönetmeliklerinin Belediyeye yüklediği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütmek.

Müdürlük bünyesinde hizmet veren Numarataj servisince Belediye Meclis Kararları doğrultusunda, Mahalle, Cadde ve Sokak isimleri ve Numaraları vermek.

Kent Bilgi Sistemi anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

Yapı Projelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimini yapmak, uygun olmayanları uygun hale getirmek ve inşaat ruhsatı tanzim etmek.

Uygulama İmar Planı Çalışmaları ( İlave, revizyon, tadilat ) hazırlamak-hazırlatmak veya ilgisince hazırlanan planları incelemek, Belediye Meclisine sunmak.

Birleştirme - İfraz ve yola terk işlemlerini yapmak.

Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlara yazılı veya sözlü olarak imar planı ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi.

Fen işleri, (Park-Bahçe işleri ve Su-Kanal işleri) ile koordineli arazi çalışmaları... vb. gibi işlemler yürütülmektedir.

Süresi dolan inşaat ruhsatlarının yenilenmesi.

İnşaatı biten taşınmazlara Yapı Kullanma İzin belgesi (Oturma Ruhsatı) verilmesi.

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması için proje onayının yapılması.

Yeni projelerin, Kat ilavelerinin, tadilatların, inşaat ruhsatı yenilemelerinin proje kontrollerinin yapılması.

Temel, su basman ve kat vizelerinin yerinde kontrollerinin yapılması.

Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların cevaplanması.

Ayrıca Kamulaştırma, Düzenleme, Yer satışı, Birleştirme, Yola terk ile ilgili evrakların Encümene Meclis ve diğer resmi kurumlara yazışmaların hazırlanması.

 

TEL: 0 (232) 671 40 20

Telesekreter sesinden sonra lütfen dahili numarayı tuşlayınız.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ : 1519

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ  : 1508 – 1529 - 1525

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ : 1509 - 1510 - 1523 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL : 1505 - 1518 - 1532

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA VE İMAR DURUMU : 1517- 1530 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR PLANLAMA  VE İMAR DURUMU: 1531 – 1514

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ : 1511 – 1512

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV : 1521

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİMARİ VE STATİK PROJE KONTROL : 1501 – 1528 - 1533

 

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı