Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

İlçesi : DİKİLİ Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Çandarlı Mh. Hürriyet Meydanı No:9/H Aylık Kira Bedeli 1.200,00TL 1.296,00TL 21.12.2017 14:15

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Çandarlı Mahallesi Hürriyet Meydanı No:9/H adresinde bulunan18,00m2 yüzölçümlü Dükkan nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan Dükkan kiralama ihalesi 21.12.2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif(arttırma) usülü ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;,

A-Kişilerden;

     a-) Geçici Teminat Makbuzu.

     b-) Tebligata açık, ikametgah belgesi

     c-) Nüfus cüzdanı sureti

     d-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

     e-) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

     f-) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılı onaylı vekaletname

B-Tüzel Kişilerden;

     a-) Geçici Teminat Makbuzu

     b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil kayıt sureti belgesi" (2017 yılı vizeli)

     c-) Noter onaylı imza sirküleri (2017 vizeli)

     d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2017 yılında düzenlenmiş vekaletname

     e-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

     f-) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

     g-) Kanuni tebligat adresi, ikametgah adresi

4-) Geçici Teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 20,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) Kira süresi 3 yıl olup, Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.

6-) İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği taktirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 28 Aralık 2017 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

Askı Çıkış Tarihi : 04.12.2017

Askı İniş Tarihi : 21.12.2017

    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum