Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlanıdır

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlanıdır

İlçesi : DİKİLİ (İsmetpaşa Mah. 2305 ada 1 parsel No:1/B)

Tahmini Bedel(TL) : Aylık Kira Bedeli 350,00TL

Geçici Teminat(TL) : 378,00TL

İhale Tarihi : 19.07.2018

İhale Saati : 14:20

 

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen İsmetpaşa mahallesi 2305 ada 1 parsel No:1/B adresinde bulunan 12,00m2 Dükkan nitelikli taşınmazın kiralama ihalesi 19.07.2018 tarihinde 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelte gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden;

          a-) Geçici Teminat Makbuzu

          b-) Tebligata açık, ikametgah belgesi

          c-) Nüfus cüzdanı sureti

          d-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

          e-) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

          f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılı onaylı vekaletname

B-Tüzel Kişilerden;

          a-) Geçici Teminat Makbuzu

          b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil kayıt sureti belgesi" (2018 yılı vizeli)

          c-) Noter onaylı imza sirküleri(2018 yılı vizeli)

          d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekaletname

          e-) Dikili Belediyesi Gelir Şefliğinden ve Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

          f-) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

          g-) Kanuni tebligat adresi, ikametgah adresi

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 20,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) Kira süresi 3 yıl olup, Kira Sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.

6-) İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 26.07.2018 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Askı Tarihi : 02.07.2018

Askı İniş Tarihi : 16.07.2018

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum