Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA M2 NET M2 MUHAMMEN BEDEL HİSSE NİSPETİ GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE TÜRÜ İHALE SAATİ İHALE TARİHİ
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI - 4824 1 388,86 68,00 100.000,00TL TAM 3.000,00TL 100,00TL AÇIK 14:15 11.01.2018
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI - 4824 2 388,86 57,00 102.000,00TL TAM 3.060,00TL 100,00TL AÇIK 14:30 11.01.2018
4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1397 1 2 3.114,00 78,00 130.000,00TL TAM 3.900,00TL 100,00TL AÇIK 14:45 11.01.2018
5 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1397 1 5 3.114,00 78,00 132.000,00TL TAM 3.960,00TL 100,00TL AÇIK 15:00 11.01.2018
6 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1397 1 6 3.114,00 78,00 128.500,00TL TAM 3.855,00TL 100,00TL AÇIK 15:15 11.01.2018

 

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen arsa nitelikli taşınmaz satış ihalesi 11.01.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif(arttırma) usülü ile Belediye Binası Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;,

A-Gerçek Kişilerden;

     a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

     b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

     c-) Büfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğünden)

     d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)

     e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname(Noterden)

     f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

     g-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

     a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

     b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

     c-) Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğünden)

     d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)

     e-) İmza Sirküsü(Noterden)

     f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname(Noterden)

     g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

     h-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

     ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi)

4-) Geçici Teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 100,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği taktirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 18 Ocak 2018 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

11-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

Askı Çıkış Tarihi : 19.12.2017

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum