Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Duyurusudur

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Duyurusudur

İlçesi  / Dikili - Katıralan Mah. 129 ada 3 parsel

Tahmini Bedel / Aylık Kira Bedeli : 621,87TL

Geçici Teminat / 671,62TL

İhale Tarihi / 15.12.2016

İhale Saati / 14:00

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Katıralan mah. 129 ada 3 parselde bulunan 299,26m2 Kargir KöyKahvehanesi nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan Kargir Köy Kahvehanesi kiralama ihalesi 15.12.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif(arttırma) usulü ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki vetvelte gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden;

   a-) Geçici Teminat Makbuzu

   b-) Tebligata açık, ikametgah belgesi

   c-) Nüfus cüzdan sureti

   d-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

   e-) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

   f-) Vekaleten katılıyor ise 2016 yılı onaylı vekaletname

B-Tüzel Kişilerden 

   a-) Geçici Teminat Makbuzu

   b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil kayıt sureti belgesi" (2016 yılı vizeli)

   c-) Noter onaylı imza sirküleri (2016 vizeli)

   d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname

   e-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

   f-)  İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

   g-) Kanuni tebligat adresi, ikametgah adresi

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 20,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) Kira süresi 3 yıl olup, Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

6-) İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 22.12.2016 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi, resmi harc, ilan giderleri, gereken her türlü giderleri kiralayana ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum