Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

İlçesi : Dikili Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
Deliktaş Mah. Köyiçi Mevkii No:81/A Aylık Kira Bedeli KDV Hariç 800,00TL 864,00TL 29.03.2018 14:40

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Deliktaş Mahallesi Köyiçi Mevkii No:81/A adresinde bulunan 44,00m2 yüzölçümlü Kahvehane nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin kiralama ihalesi 29.03.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif(arttırma) usulü ile Belediye Başkanlık Toplantı Odası'nda ve Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelte gösterilmiştir. 

3-) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

     A-) Kişilerden

            a-) Geçici teminat makbuzu

            b-) Tebligata açık ikametgah adresi

            c-) Nüfus cüzdanı sureti

            d-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği'nden ve Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

            e-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

            f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılı onaylı vekaletname

     B-) Tüzel Kişilerden

            a-) Geçici teminat makbuzu

            b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil kayıt sureti belgesi" (2018 yılı vizeli)

            c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2018 vizeli)

            d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekaletname.

            e-) Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği'nden ve Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

            f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname

            g-) Kanuni tebligat adresi, ikametgah adresi

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi "İhale Teminat Hesabına" yatırılacaktır. Şartname 20,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilecektir.

5-) Kira süresi 3 yıl olup, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

6-) İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süre içinde ödenmediği taktirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 05.04.2018 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. 

8-) İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

         

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum