Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fatma Yasemin DELEN

Emlak İstimlak Müdürü

e-mail : emlakistimlak@izmir-dikili.bel.tr

TEL: 0 (232) 671 40 20
Emlak İstimlak Müdürlüğü: 1610 – 1611

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
 
1.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuların Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar.
2.    Müdürlüğü bünyesinde personele görev taksimi yapar, yapılan işleri kontrol eder ve koordine sağlar.
3.    Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
4.    Müdür, görev ve çalışmalar yönünden Belediye Başkan Yardımcısı’na ve Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
5.    Müdürlüğü ile ilgili yazıları imzalama parafe etmekle yetkilidir.
6.    Tapuda Belediyemizle ilgili gayrimenkul işlemlerinin imza yetkilisidir.
7.    Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki mülklerinin sevk ve idare edilmesi, satışı, trampası, tahsisi ve kiraya verilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle sorumludur.
8.    Belediyemiz mülkü olan taşınmazların satışı Başkanlık Makamı’nca talep edilen ve Melis’çe uygun bulunanların ihale ve satış işlemlerinin yapılmasını sağlamakla sorumludur.
9.    Hisseli Gayrimenkullerimizin satışı veya kat karşılığı anlaşmalarını Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda sonuçlandırmakla sorumludur.
10. Belediyemiz ihtiyacı olan tesislerin kiralanması ile başka kurumlara ait olan arsa ve arazilerin ihtiyaç halinde Belediyemize devredilmesi veya tahsisi ile ilgili işlemlerini yürütmekle sorumludur.
11. Lojmanların tahsis işlemlerini yürütmekle sorumludur.
12. Belediyemiz sınırları içerisinde İmar Planları doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan Yol, Park, Yeşil Alanlar, Otoparklar v.b. Özel Arazilerin Kamulaştırmalarının yapılmasını sağlamakla sorumludur.
13. 2981 Sayılı kanuna göre gecekondu hak sahiplerine kanunlar doğrultusunda satış işlemlerini yapmakla sorumludur.
14. P.T.T. Sağlık Ocağı, Muhtarlık Binası, Okul Yeri Binası, v.b. Kamu Kuruluşlarının ihtiyaçları olan bina veya arsalarını Belediyemiz imkanı dahilinde sembolik olarak kiralama ve tahsis işlemlerini yürütmekle sorumludur.
15. Belediyemize ait işgal edilmiş gayrimenkullerden günün şartlarına göre ecri misil bedellerini tespit etmek suretiyle tahsis edilmesini sağlamakla sorumludur.

 

 

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum