Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ ...

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

DİKİLİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 482 12 347,00 235.000 TL TAM 7.050 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:00 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2047 12 360,00 270.000 TL TAM 8.100 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:10 ARSA
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2047 16 277,00 215.000 TL TAM 6.450 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:20 ARSA
4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 481 4 526,00 355.000 TL TAM 10.650 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:30 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 128 6 7.236,00 516.000 TL TAM 15.480 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:40 TARLA
6 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 122 9 21.345,00 1.735.000 TL TAM 52.050 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 14:50 TARLA
7 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 993 3 929,00 616.000 TL TAM 18.480 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 15:00 ARSA
8 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1489 12 7.432,09 400.000 TL TAM 12.000 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 15:10 ZEYTİNLİK
9 İZMİR DİKİLİ SALİHLER 535 2 1.897,00 195.000 TL TAM 5.850 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 15:20 TARLA
10 İZMİR DİKİLİ SALİHLER 520 3 1.629,00 175.500 TL TAM 5.265 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 15:30 TARLA
11 İZMİR DİKİLİ SALİHLER 485 8 9.281,00 638.000 TL TAM 19.140 TL 200 TL AÇIK 19.11.2020 15:40 TARLA
                             
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.  
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                             
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                   
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
                             
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                       
  d-) Kanuni tebligat adresi                      
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                     
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan     
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.            
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.        
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez  
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
12-Taşınmazların imar durumları ihale şartnamesinde belirtilmiştir.              
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum