Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ ...

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

DİKİLİ BELEDİYESİ  
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI  
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 1 424,22 185.000 TAM 5.550 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:00 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 2 412,35 185.000 TAM 5.550 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:10 ARSA
3 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 3 390,48 185.000 TAM 5.550 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:20 ARSA
4 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 4 406,47 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:30 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 5 427,14 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:40 ARSA
6 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 6 413,81 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 11:50 ARSA
7 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 7 414,07 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 12:00 ARSA
8 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 8 414,44 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 12:10 ARSA
9 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 9 402,60 190.000 TAM 5.700 200 TL AÇIK 11.03.2021 12:20 ARSA
10 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 136 10 409,51 185.000 TAM 5.550 200 TL AÇIK 11.03.2021 12:30 ARSA
11 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 126 1 406,00 175.000 TAM 5.250 200 TL AÇIK 11.03.2021 13:10 ARSA
12 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 126 2 411,58 175.000 TAM 5.250 200 TL AÇIK 11.03.2021 13:20 ARSA
13 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 126 3 403,07 175.000 TAM 5.250 200 TL AÇIK 11.03.2021 13:30 ARSA
14 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 126 4 393,93 175.000 TAM 5.250 200 TL AÇIK 11.03.2021 13:40 ARSA
15 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 126 5 395,92 175.000 TAM 5.250 200 TL AÇIK 11.03.2021 13:50 ARSA
16 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 127 1 404,74 170.000 TAM 5.100 200 TL AÇIK 11.03.2021 14:00 ARSA
17 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 127 2 406,29 170.000 TAM 5.100 200 TL AÇIK 11.03.2021 14:10 ARSA
18 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 127 3 403,34 170.000 TAM 5.100 200 TL AÇIK 11.03.2021 14:20 ARSA
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.    
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                     
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2021 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                       
  d-) Kanuni tebligat adresi                      
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2021 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan     
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
4-Uzunburun Mahallesi 136 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 126 ada 1-2-3-4-5 parseller, 127 ada 1-2-3 parseller 06.03.2007 tarih İl İdare 
Kararı ile onaylı imar planında; ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50)  alanında kalmaktadır.        
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.       
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.            
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte   
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.        
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez  
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum