Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Dikili Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

Dikili Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

BAĞMZ BÖL NO

ARSA

M2

NET

M2

MUHAMMEN BEDEL

HİSSE

NİSPETİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

ŞARTNAME

BEDEL

İHALE

TÜRÜ

İHALE

SAATİ

İHALE TARİHİ

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

 

4824

1

388,86

68,00

115.000,00TL

TAM

3.450,00TL

100,00TL

AÇIK

13:00

22.09.2016

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

 

4824

2

388,86

57,00

112.000,000TL

TAM

3.360,00TL

100,00TL

AÇIK

13:15

22.09.2016

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

901

8

1

3.114,00

78,00

140.000,00TL

TAM

4.200,00TL

100,00TL

AÇIK

13:30

22.09.2016

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

901

8

2

3.114,00

78,00

137.000,00TL

TAM

4.110,00TL

100,00TL

AÇIK

13:45

22.09.2016

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

901

8

5

3.114,00

78,00

145.000,00TL

TAM

4.350,00TL

100,00TL

AÇIK

14:00

22.09.2016

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

901

8

6

3.114,00

78,00

142.000,00TL

TAM

4.260,00TL

100,00TL

AÇIK

14:15

22.09.2016

 

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen mesken nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif(arttırma) usulü ile Belediye Kültürevi'nde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki çetvelte gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişilerden;

   a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

   c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

   e-) Vekaleten katılıyor ise 2016 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

   f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

   g-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

B- Tüzel Kişilerden;

   a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

   c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

   e-) İmza Sirküsü (Noterden)

   f-) Vekaleten katılıyor ise 2016 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

   g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

   h-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

   ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 100,00TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-) İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İadesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminatı yatırmak şarttır.

6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İhale için talipli gelmediği takdirde 29.09.2016 tarih, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harçları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir, satışa ilişkin her türlü vergi, resmi harçları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

10-) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

11-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum