Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Dikili Belediye Meclisi’nin 10.05.2014 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.

Dikili Belediye Meclisi’nin 10.05.2014 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.

 

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 10.05.2014 Cumartesi günü saat 11:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENESOĞLU, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Sunay YARAR’ın izinli olduğu için bugünkü toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye

 

Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak 07/05/2014 tarihli Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.

 

Başkanlıkça oturum açılarak, 07/05/2014 tarihli Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 1.Birleşimde İmar Komisyonuna havale edilen ve Komisyon tarafından Meclisin II.Birleşimine getirilen Çandarlı Mahallesi 5091 parselde belediye hissesinin diğer hissedarların satın alma talebi ile Çandarlı Mahallesi 5093 parselde belediye hissesinin diğer hissedarların satın alma talepleri hakkındaki raporları ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2013 yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkındaki Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi için Başkanlıkça oturum açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.  

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 86

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27.maddesinde; “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denildiğinden, Meclis üyesi Ahmet CANSEVEN toplantı dışı bırakılmıştır.      

 

Gündem gereği 07/05/2014 tarih 77 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale olunan ve İmar Komisyonunun Meclise havaleli 09/05/2014 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesine geçilmiştir.

 

Çandarlı Mahallesi sınırları içinde yer alan tapunun 2144 ve 2145 numaralı parsellerde birleştirme ve yoldan ihdas sonucu 5091 parsel oluşmuş ve Çandarlı Belediyesi 2662/32199 Hisse ile hisselenmiştir. Diğer hissedarların vekili Belediye Hissesini satın alma talebinde bulunmuştur. İlgili talep üzerine Çandarlı Belediye Meclisi tarafından 6360 Sayılı yasa gereği 05.02.2014 Tarih ve 7 sayılı Meclis kararı alındığı anlaşılmıştır.

 

Çandarlı Belediyesinin 05.02.2014 Tarih ve 7 sayılı Meclis kararı gereği 18.02.2014 Tarih 2013-302 sayılı yazı ile Dikili Kaymakamlığı tarafından 21.02.2014 Tarih ve 70168560-250-383 sayılı yazısı ile Belediye Hissesinin satışını uygun olduğu ve 6360 yasa gereği İzmir Valiliği il Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilmiş, fakat ilgili satış işlemi için İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden Çandarlı Belediyesi açık olduğu süreçte satış oluru ile ilgili yazı gelmediğinden işlem sonuçlandırılamamıştır.

 

5091 parseldeki 2662/32199 (53,24 m²)lik belediye hissesi tek başına değerlendirilemeyeceğinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “e” fıkrasına göre ve 3194 sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre değerlendirilmesi talep edildiğinden, Çandarlı Mahallesi 5091 parseldeki (53,24 m²)lik Belediye hissesinin satılması İmar Komisyonunca uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, İmar Komisyonunca uygun görülen Çandarlı Mahallesi 5091 nolu parseldeki (53,24 m²)lik Belediye hissesi tek başına değerlendirilemeyeceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine dayanılarak satışına ve kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 87

 

Gündem gereği 07/05/2014 tarih 78 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale olunan ve İmar Komisyonunun Meclise havaleli 09/05/2014 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Çandarlı Mahallesi sınırları içinde yer alan tapunun 5093 numaralı parselde yoldan ihdastan gelen 4876/26745 Belediye Hissesini, diğer hissedar olan Münir GÜÇAL’ın satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili talep üzerine Çandarlı Belediye Meclisi tarafından 6360 Sayılı yasa gereği 07.03.2014 Tarih ve 9 sayılı Meclis kararı alınmıştır. Fakat son meclis olması sebebiyle ilgili kararın uygulaması Çandarlı Belediyesi açık olduğu süreçte gerçekleştirilmemiştir.

 

5093 parseldeki 4876/26745’lik belediye hissesi tek başına değerlendirilemeyeceğinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “e” fıkrasına göre ve 3194 sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre değerlendirilmesi talep edildiğinden, Çandarlı Mahallesi 5093 parseldeki 4876/26745’lik Belediye hissesinin satılması İmar Komisyonunca uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, İmar Komisyonunca uygun görülen Çandarlı Mahallesi 5093 nolu parseldeki 4876/26745’lik  Belediye hissesi tek başına değerlendirilemeyeceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine dayanılarak satışına ve kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 88

 

Gündem gereği 07/05/2014 tarih 79 sayılı Meclis kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale olunan ve Plan Bütçe Komisyonunun Meclise havaleli 2013 yılı Kesin Hesap raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca 2013 yılına ait Kesin Hesap Cetvelleri ayrıntılı olarak incelenmiş olduğu ve Belediye Meclisinin kabulüne sunulmasına Komisyonca Oy Birliği ile karar verildiğinden, Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda ekli listedeki 2013 yılı Kesin Hesap Cetvelleri, M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK ve Ali İMREN’in çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

 

İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parsel kat talebi, Mimari Estetik Komisyonu kurulması, Trafo yerleri, 2047 ada 12 parsel arsanın satışı hakkındaki gündem maddeleri için İmar Komisyonuna tanınan 5 günlük süre içinde detaylı olarak incelenemeyeceğinden sürenin kısıtlı olması nedeniyle bir sonraki Mecliste görüşülmesine Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.      

 

Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK  

 Belediye Başkanı              Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum