Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.04.2015 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.04.2015 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.04.2015 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Kültür Salonu’nda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK,  Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN ve  Adil KIRGÖZ’ün mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Belediye Başkanının “5.derece Şehir Plancısı Kadro İhdası” hakkında vermiş olduğu önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. AKP Meclis Üyesi M.Önder AKŞENGÜR’ün 02/04/2015 tarihli “gündem içi konuşma hakkını kullanmak istediği” yönündeki önergesi okundu. AKP Meclis Üyesi Nasuh SAK’ın 02/04/2015 tarihli “İsimlendirme Komisyonu görevinden faydalı olamayacağından dolayı başka bir kişinin seçilmesi” hakkındaki önergesi okundu.

Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 74

Gündem gereği 2014 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Meclise Başkanlık yapmak üzere Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL geçti.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesine dayanılarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu Oy Çokluğu ile kabul edilerek raporun bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 75

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 11/03/2015 tarih 1 sayılı “Yeni açılacak sokaklara isim verilmesi ve Salimbey Mahallesi Atatürk Meydanı isminin değiştirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 11/03/2015 tarih 1 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 76

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 11/03/2015 tarih 2 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 11/03/2015 tarih 2 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 77

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/03/2015 tarih 22 sayılı kararı ile Çevre     Sağlık Komisyonu’nun 19/03/2015 tarih 2 sayılı “Balıkçı Barınağı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 18/03/2015 tarih 22 sayılı İmar Komisyonu kararı ve 19/03/2015 tarih 2 sayılı Çevre Sağlık Komisyonu kararlarının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine ve gereğinin yapılması için kararların ilgili birimlere havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 78

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2015 tarih 320 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. Ekte sunulan cetvel incelendi.

2015 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.02.01.3.9.7.1.6.49 Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü Diğer Teşebbüsler gider kalemine 9.000.000,00.- TL ödenek konulduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre 46.35.14.02.01.3.9.07.1.6.49 Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinden 497.000,00 TL. ödeneğin ekli listedeki gider kalemlerine 497.000,00 TL’sının  Bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının  karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 79

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16/03/2015 tarihli “Bütçe içi işletmeler kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71.maddesi ile “18/i” maddesine dayanılarak, aynı zamanda 08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak “Bütçe İçi İşletmeler” kurulmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 80

Gündem gereği 01/04/2015 tarih 63 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar

Komisyonu’na havale edilen Evren Evrenosoğlu’nun “160 ada 24 parsel ve çevresinde bulunan taşınmazlara ilişkin İmar Planı Değişikliği” talebi hakkındaki 01/04/2015 tarih 26 sayılı İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 01/04/2015 tarih 26 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 81

Gündem gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un 02/04/2015 tarihli 5.derece Şehir Plancısı Kadro İhdası hakkındaki vermiş olduğu önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5.derece Şehir Plancısı kadrosu ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.

Mustafa TOSUN                          Murat DURAK                       Sunay YARAR

Belediye Başkanı                         Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum