Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Abdullah ÖZÜDOĞRU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

e-mail : cevre_koruma@izmir-dikili.bel.tr

Tel : 0 (232) 671 40 20
Dahili : 3006

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

(1)- İlgili Kanun ve yönetmeliklerin, mevzuatların verdiği yetkiler çerçevesinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Valilik talimatları doğrultusunda Dikili Belediyesi’nin sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için görev yapar.

(2)- Kanunlar çerçevesinde fiziksel, ruhsal, kimyasal, biyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kişi, kurum ve kuruluşları yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre; olumlu veya olumsuz görüş bildirerek gerekli işlemleri yürüterek, tüm sanayi tesislerinin çevresel denetimlerini yapar.

(3)- Çevre Korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik koşullara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirleyerek kurulacak tesislerin vasıflarını belirler. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir, uygular.

(4)- Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda, kanuni mevzuata uygun belediyelere verilen görevleri yerine getirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(5)- Çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak yönlü Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir, tanıtımını yapar. Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları, toplantılar düzenler.

(6)- Çevre konusunda Belediye içinde diğer müdürlüklerle ve görev verilen ve görev edinen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, gönüllülerle işbirliği ile koordinasyon sağlar.

(7)- Eğlence yerlerinde uygulanan çevresel gürültü şikayetlerinin önlenmesi ve çevresel gürültünün kontrol altına alınması için gerekli yazışmaları yapar.

(8)- Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporları hazırlar.

(9)- Çalışmalarında gerekli olan araç gereç ve ekipman tedarikini sağlar, ihtiyaç olduğunda mal ve hizmet satın alır.

(10)- Çevre ile ilgili Yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşların ve çeşitli kuruluşların gerek doğrudan gerekse de iletişim merkezine gelen dilek ve şikayetler ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar, ilgili kişi veya konularla gereğini yerine getirir, bilgilendirir.

(11)- Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümen’e, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular.

(12)- Mer’i mevzuat öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

(13)- Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(14)- Ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, tıbbi atıklar ve atık pillerin toplanmasıyla ilgili projelerde görev alır, koordinasyonu sağlar, denetim ve kontrol işlemlerinde görev alır, halkı bilinçlendirici eğitimler düzenler.

(15)- İlköğretim okullarında “Çevre Bilincinin Geliştirilmesi” yönünde eğitimler ve atık toplama kampanyaları düzenler.

(16)- Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi...) Belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlar.

(17)- Mavi bayraklı plaj ve tesislerin mevcut kriterleri taşıyıp taşımadığının denetimlerini yapar.

  

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum