Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ÇANDARLI MAHALLESİNDE BULUNAN TARLALARIN KİRALAMA İHALESİ

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA/ PARSEL M2 MUHAMMEN BEDEL(YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES NİTELİK  
 
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1677/1 684.738,58 86.666,67-TL 13.000,00-TL 17.09.2020 11:00 Çandarlı Mh. 1677/1 parsel Tarla  
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/136 109.167,62 24.000,00-TL 3.600,00-TL 17.09.2020 11:10 Çandarlı Mh. 1676/136 parsel Çayırlık  
3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/8 37.105,10 7.500,00-TL 1.125,00-TL 17.09.2020 11:20 Çandarlı Mh. 1676/8 parsel Tarla  
4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1676/135 19.723,91 6.566,67-TL 985,00-TL 17.09.2020 11:30 Çandarlı Mh. 1676/135 parsel Çayırlık  
                         
1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Çandarlı mahallesinde bulunan Tarlaların kiralama ihalesi 2886  
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile Kültür Evinde ve Encümen Huzurunda şartname  
gereğince kiralaması yapılacaktır                  
2-)Muhammen bedeller aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.            
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;              
A-Kişilerden;                     
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi              
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                 
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname          
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname            
B-Tüzel Kişilerden;                    
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                 
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)      
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)              
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.      
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.          
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi              
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında  
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.  
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 5 Yıldır.              
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.      
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.          
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum