Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ÇANDARLI MAHALLESİNDE BULUNAN 5 ADET MESKEN SATIŞ İHALESİ

İHALE İLAN METNİ
S.
NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA
PARSEL
BAĞMZ
ARSA
NET
MUHAMMEN 
HİSSE
GEÇİCİ
ŞARTNAME
İHALE
İHALE
İHALE
BÖL NO
M2
M2
BEDEL
NİSPETİ
 TEMİNAT
BEDEL
TÜRÜ
SAATİ
TARİHİ
1
İZMİR
DİKİLİ
ÇANDARLI
 
4824
1
388.86
68.00
100,000.00 TL
TAM
3,000.00 TL
100.00 TL
AÇIK
14:15
11.01.2018
2
İZMİR
DİKİLİ
ÇANDARLI
 
4824
2
388.86
57.00
102,000.00 TL
TAM
3,060.00 TL
100.00 TL
AÇIK
14:30
11.01.2018
4
İZMİR
DİKİLİ
ÇANDARLI
1397
1
2
3,114.00
78.00
130,000.00 TL
TAM
3,900.00 TL
100.00 TL
AÇIK
14:45
11.01.2018
5
İZMİR
DİKİLİ
ÇANDARLI
1397
1
5
3,114.00
78.00
132,000.00 TL
TAM
3,960.00 TL
100.00 TL
AÇIK
15:00
11.01.2018
6
İZMİR
DİKİLİ
ÇANDARLI
1397
1
6
3,114.00
78.00
128,500.00 TL
TAM
3,855.00 TL
100.00 TL
AÇIK
15:15
11.01.2018
                               
                               
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Binası Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince 
yapılacaktır.                          
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                               
                               
A-Gerçek Kişilerden;                         
                               
                               
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                               
                               
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan     
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.          
5-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
6-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 18.01.2018 tarih, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.        
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                  
10-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez  
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
11- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.               DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum