Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ÇANDARLI MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE ...

ÇANDARLI MAHALLESİ ZEYTİN TOPLAMA VE BAKIM İHALESİ

NO İLÇESİ ADRES ADA/ PARSEL MEVKİİ AĞAÇADET SAYISI KĞ/ÜRÜN  MİK. KĞ/TOP.ÜRÜN MİK  KĞ/TL BİRİM ÜRÜN FİYATI TOPLAM ÜRÜN MİK.TL  
1 DİKİLİ ÇANDARLI - MEZBAHA KARŞISI 110 10 1100 ₺2,00 2.200,00 TL
2 DİKİLİ ÇANDARLI - YAYLAYURT MEZARLIK 170 10 1700 ₺2,00 3.400,00 TL      
                  TOPLAM 5.600,00 TL      
                           
1-)Mülkiyeti ve Kullanımı Belediyemize ait Yukarıda adresleri ve tahmini ürün miktarları bulunan Zeytin ağaçlarının Toplama ve bakım ihalesi    
 05.11.2020 Perşembe günü Saat: 11:10'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  usulü  ile       
Belediye Kültür Evinde ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır            
2-)Muhammen bedeli 1 yıllık 5.600,00-TL olup, Geçici Teminat tutarı 560,00-TL'dir.            
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
A-Kişilerden;                       
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                
    b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                
    c-) Nüfus cüzdan sureti.                   
    d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.        
    e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname              
    f-)Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı onaylı vekaletname              
B-Tüzel Kişilerden;                      
    a-) Geçici Teminat Makbuzu.                 
    b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2020 yılı vizeli)        
    c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2020 vizeli)                
    d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname.          
    e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.        
    f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.              
    g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 50.00-TL karşılığında  
 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.                
5-Kira süresi Yer teslim tarihinden itibaren 1 Yıldır.                
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.          
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.  
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                        
                           
                           
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      
                           

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı