Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Bahçeli mahallesi 122 ada 9 parsel Tarla Kiralama İhalesi

İlçesi:  DİKİLİ Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati  
Bahçeli mah. 122 ada 9 parsel Yıllık Kira bedeli  6.435,60-TL 579.20 TL 17.03.2016   10:00  
                         
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Bahçeli mahallesi 122 ada 9 parsel adresinde bulunan 21.315,00m2 yüzölçümlü Tarla 
nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan Tarla kiralama ihalesi 17.03.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)  
usulü  ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması  yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
A-Kişilerden;                       
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                
  c-) Nüfus cüzdan sureti.                   
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname          
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2016 yılı onaylı vekaletname              
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                 
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2016 yılı vizeli)      
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2016 vizeli)                
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.      
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.          
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.   
Şartname 20.00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.      
5-Kira süresi 3 yıl olup,  Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.          
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 24 MART 2016 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.  
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.        
9-Kiralamadan  dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,  gereken her türlü giderler kiralayana  ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.                   DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum