Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ ...

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ARSA MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE AÇIKLAMA
M2 BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ SAATİ TARİHİ
1 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ   2022 850.00 102,000.00 TL TAM 3,060.00 TL 100.00 TL AÇIK 14:30 17.05.2018  
2 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ   1849 988.00 128,440.00 TL TAM 3,853.20 TL 100.00 TL AÇIK 14:45 17.05.2018  
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 477 8 419.00 140,784.00 TL TAM 4,223.52 TL 100.00 TL AÇIK 15:00 17.05.2018  
4 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   856 316.00 45,000.00 TL TAM 1,350.00 TL 100.00 TL AÇIK 15:15 17.05.2018  
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
   
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.              
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.      
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                             
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)              
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)          
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi            
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
                             
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)              
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)          
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                     
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi            
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan   
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)    
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.   
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.        
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.  
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.          
10-Bademli Mahallesi 1849 parsel;2.Derece Doğal Sit , 2022 parsel; 3.Derece Doğal Sit alanında kalmakta olup,kadastral yola cephesi
bulunmadığından yapı yapılması mümkün değildir.Bahçeli Mahallesi 856 parsel; düşük yoğunluklu mevcut konut alanında kalmakta olup,
Taks:0,30/Kaks;0,60 Yençok:7,50 2 kat yapılaşma koşulu vardır.İsmetpaşa Mahallesi 477 ada 8 parsel; ayrık ikiz nizam 2 kat olup,ada  
üzerinde emsal veya Kaks/Taks oranı yazılmadığından İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.        
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,  
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez  
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                   
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.           DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum