Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ PLAKA NO MODELİ MARKASI CİNSİ ARAÇ KM ARACIN DURUMU MUHAMMEN BEDEL  GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
 TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ 35 H 2604 2005 İVECO Otobüs 294800 Faal 35.000 TL 1.050 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 13:30 ARAÇ
2 İZMİR DİKİLİ 35 H 8111 2008 HUNDAİ SANTA-FE Otomobil (Arazi) 367842 Faal 50.000 TL 1.500 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 13:40 ARAÇ
3 İZMİR DİKİLİ 16 SFD 84 2005 BMC BELDE Otobüs 530160 Faal 30.000 TL 900 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 13:50 ARAÇ
                               
1-)Yukarıda  plakası, modeli,markası ve diğer özellikleri belirtilen Dikili Belediye Başkanlığına ait 3 adet çeşitli model ve marka araçların  
 satış iahalesi;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda 
 şartname gereğince yapılacaktır.                      
2-) Mal alımından doğacak KDV alıcıya aittir.                    
3-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınır Araç Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                               
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınır Araç Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan     
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
                               
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir.          
6-İhalede satışı yapılacak araçları almak isteyen gerçek yada tüzel kişiler, araçları istedikleri yerde ekspertiz yaptırmak suretiyle kontrol ettirebilirler.
 Bu durumda ekspertiz giderleri ve araç başında görevlendirilecek personel giderleri ilgili gerçek yada tüzel kişiye aittir.      
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.    
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                  
11-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
                               
İlan Olunur.                            
                    DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum