Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

26.09.2018 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

26.09.2018 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 26.09.2018 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 26.09.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK ve Seyfettin UYSAL’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Hüsniye YILDIRIM, Ali İMREN ve Hasan AKSOY’un ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.09.2018 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

            Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 144

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/09/2018 tarih ve 5605 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 83 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

II.OTURUM

26/09/2018 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı I.Oturumuna katılan üyelerin, II.Oturumda da hazır bulunduğu görüldü.

 

KARAR NO : 145

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 26/09/2018 tarih ve 40 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 83 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

          İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisinin 26.09.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile "Salimbey Mahallesi 160 ada 83 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki konu Komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, söz konusu ada parselin 08/10/2008 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı planda "Belediye Sağlık Tesisi (Engelli Rehabilitasyon Merkezi)" olarak planlı olduğu ve yapılaşma koşullarının E:0,60 ve Hmax:10,50 olarak belirlendiği görülmüştür.

Plan değişikliği önerisinde "Sağlık Tesis Alanı" ve E:0,90 Yençok:5 kat olarak planlandığı görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.maddesinde; "İmar planı değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar Planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır." denilmektedir.

Yapılan plan değişikliğinin kamu yararı amaçlı olması ve 50 yataklı yapılması yerine 70 yataklı yapılacak olması ile sosyal ve teknik altyapının iyileştirilmesinin hedeflendiği düşünüldüğünden plan değişikliğinin imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerince uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 26/09/2018 tarih ve 40 Sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

 

 

 

 

 

     Evren EVRENOSOĞLU                 Murat DURAK                             Engin ÖZKAN  

        Belediye Başkan V.                    Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum