Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2024 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2024 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/03/2024 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde (Çok Amaçlı Salon) MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2024 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ       
I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II-  Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi 
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının
       görüşülmesi
V-   Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-  Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
        alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
    Dair Yönetmelik gereği kadro iptal ve ihdası (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
    27/02/2024 - 68940)
2- 07/02/2024 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme yapılarak, Çandarlı
    Mahallesi 561 ada 3 parsel Belediye Sosyal Tesis Binamızın zemin katının hizmet binası olarak
    Dikili 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi adına tahsis talebinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak
    Müdürlüğü 21/02/2024 - 68570)
3- Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar
   planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 26/02/2024-
    68868)
4- Çandarlı Mahallesi 1630 ada 4 parselin bir kısmı için tahsis amacı değişikliğinin
    değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28/02/2024- 69065)
5- Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar
    planı değişikliğine yapılan iki adet itirazın değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
    29/02/2024- 69108)
VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 43 sayılı "İki adet trafo amaçlı uygulama imar planı
    değişikliği önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi 
2 - İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 44 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2c paftasında trafo
     amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 45 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-3d paftasında trafo
    amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi 
4- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 46 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1a paftasında trafo
    amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi 
5- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 47 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-4a paftasında trafo
    amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi 
6- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 48 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 297
    ada 12 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği"
    hakkındaki kararının görüşülmesi 
7- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 49 sayılı "Beş adet trafo alanına yönelik plan
    tadilatları" hakkındaki kararının görüşülmesi 
8- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 51 sayılı "Dikili Belediyesi sorumluluk sahası
    içerisinde öneri plan notu" hakkındaki kararının görüşülmesi 
9- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 52 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 23 parsel tarla
   nitelikli taşınmazın "Dikili Atıksu Arıtma Tesisi" yapılması için İzsu adına bedelsiz devir talebi"
    hakkındaki kararının görüşülmesi 
10- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 53 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel arsa
     nitelikli taşınmazın İzsu tarafından teknik birim olarak kullanılması amacıyla bedelsiz devir
     talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi 
11- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
     14/02/2024 tarih ve  26 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 
     m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 216,88 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki
     kararlarının görüşülmesi 
12- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
     14/02/2024 tarih ve 27 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m2 yüzölçümlü
     arsa nitelikli taşınmazda 175,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının
     görüşülmesi 
13- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 56 sayılı "Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel
      tarla nitelikli taşınmazın 81,89 m2'lik alanın İzsu adına tahsis talebi" hakkındaki kararının
      görüşülmesi 
14- İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 57 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
      14/02/2024 tarih ve 28 sayılı "Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m2 yüzölçümlü
      bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazda 6,82 m2 belediye hissesinin satışı"
      hakkındaki kararının görüşülmesi 
15- İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 58 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında
      1055 ada 9 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği"
      hakkındaki kararının görüşülmesi
16- İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 59 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-1d paftasında
      trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi
17- İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 60 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 277
      ada 5 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği"
      hakkındaki kararının görüşülmesi 
18- İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 61 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında
      1144 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği"
      hakkındaki kararının görüşülmesi 
19- İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 62 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin
      ifrazı sonrası oluşacak olan 38 nolu parselin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için Maliye'ye
      devri" hakkındaki kararının görüşülmesi  
IX- Dilek ve temenniler
X  - İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum