Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04/01/2023 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.
 

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ       
I-    Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II-   Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi 
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının
       görüşülmesi
V-  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI- Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının 
      oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1-İsmetpaşa Mahallesi 699,783,784,812 imar adalarının bulunduğu alanda trafo alanı için
   ihdas ve irtifak hakkı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 13/12/2022-41383)2- Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik öneri plan tadilatı (İmar ve Şehircilik
     Müdürlüğü 14/12/2022-41449)
3- Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin görüşülmesi (Yazı İşleri
     Müdürlüğü 27/12/2022-42210)  
4- Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü
     27/12/2022-42209)
5- 2023 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (İnsan Kaynak.ve Eğ.Müd. 27/12/2022-
    42217)
6- Altyapı kazı izni ve harç bedellerinin güncellenmesi (Fen İşleri Müd. 27/12/2022-42284)
7- Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
    Yönetmeliğin güncellenmesi (Zabıta Müdürlüğü 22/12/2022-42027)
8- Zabıta personeline 2023 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi (Zabıta
    Müdürlüğü 22/12/2022-42025)
9- Yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere borçlanma
    yapılmasının değerlendirilmesi (Mali Hizmetler Md. 27/12/2022-42279)
10-Yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere borçlanma
     yapılmasının değerlendirilmesi (Mali Hizmetler Md. 27/12/2022-42280)
11- Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınarak kamulaştırma
      kararının alınmasının görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Md. 29/12/2022-42455)
12- Denetim Komisyonu üye seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü
      27/12/2022-42208) 
VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İsimlendirme Komisyonu'nun 14/12/2022 tarih ve 4 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde bulunan iki
    adet park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
2- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/12/2022 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
   20/12/2022 tarih ve 38 sayılı "Çandarlı Mahallesi 535 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazda
   41,81 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/12/2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    20/12/2022 tarih ve 39 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1703 ada 21 parsel avlulu kargir ev ve arsası 
    nitelikli taşınmazda 124,72 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi 
4-  Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/12/2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    20/12/2022 tarih ve 40 sayılı "Bademli Mahallesi 217 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazda
    135,53 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi 
5- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/12/2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    20/12/2022 tarih ve 41 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 148 ada 9 parsel
    709,03 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi 
6- İmar Komisyonu'nun 20/12/2022 tarih ve 37 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1106 ada 1 parsele
    yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi 
7- İmar Komisyonu'nun 20/12/2022 tarih ve 42 sayılı "Çandarlı Mahallesi 378 ada 1 parsel plan
     tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesi 
8- İmar Komisyonu'nun 20/12/2022 tarih ve 43 sayılı "İsmetpaşa ve Gazipaşa Mahallesi sınırları
     içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi
9- İmar Komisyonu'nun 20/12/2022 tarih ve 44 sayılı "Katıralanı Mahallesi'ndeki köy dokusunu
     korumak ve yaşatmak amacı ile yeni yapılacak yapılara standart getirilmesi" hakkındaki
     kararının görüşülmesi  
10- İmar Komisyonu'nun 20/12/2022 tarih ve 45 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parsel
      numaralı taşınmazda Milli Kriptolu DMR Telsiz Haberleşme İstasyonu kurulması amacı ile
      tahsis ve ifraz yapılması talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi
IX  – Dilek ve temenniler
X   – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum