Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/05/2023 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ      

I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II-  Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının  görüşülmesi

V-   Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI-  Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1- Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31 parsel ile imar uygulaması yapılmasının

     Değerlendirilmesi  (İmar ve Şehircilik Md. 12/04/2023-49545)

2- İsmetpaşa Mahallesi 312 ada 1 parsel 386,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz malikleri

    tarafından, ilgili taşınmazın belediyeye hibe edilmesinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak

    Md. 18/04/2023-49828)

3- Afet İşleri Müdürü kadro ihdası (İnsan Kaynak.ve Eğitim Md. 24/04/2023-50018)

4- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 04/04/2023-48927)

5- Salihler Mahallesi ve Bademli Mahallesi'nde bulunan park alanlarının isimlendirilmesi (Park

    ve Bahçeler Md. 24/04/2023-50020)

6- Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel tahsis amacı değişikliğinin değerlendirilmesi (İmar ve

    Şehircilik Md. 25/04/2023-50109)

7- 2022 Yılı Kesin Hesabı (Mali Hizmetler Md. 25/04/2023-50097)

8- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesinin

    değerlendirilmesi (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd. 26/04/2023-50207)

VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

1- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun

    12/04/2023 tarih ve 4 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Gökçeağıl Mahallesi 607, 601, 627 ve

    645 nolu parsellerin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi

2- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun

    12/04/2023 tarih ve 6 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m2 yüzölçümlü arsa

     nitelikli taşınmazda 1,69 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi

3- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 4 sayılı "02/11/2022 tarih ve 147 sayılı Belediye

    Meclis Kararı ile alınan "Çandarlı Tatil Köyü bölgesinde yol boyu ticaret" kararında düzeltme

    yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesi

4- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun

    12/04/2023 tarih ve 5 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait beş adet taşınmazın satışı" hakkındaki

    kararlarının görüşülmesi

5- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 6 sayılı "Çağlan, Çandarlı, Çukuralanı, Demirtaş,

    Gökçeağıl, İsmetpaşa, Kıratlı, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy ve Yenice Mahallelerine ait sınır

     çalışması" hakkındaki kararının görüşülmesi

6- İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 7 sayılı "Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahalle

    sınırının revize edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi

IX- Dilek ve temenniler

X  - İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış     

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum