Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/09/2023 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.
 
2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ       
I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II-  Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi 
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının
       görüşülmesi
V-   Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-  Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
        alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin kamulaştırma bedeline karşılık, belediyemiz
     mülkiyetinde olan Katıralanı Mahallesi 154 ada 12 parselin trampasının değerlendirilmesi
    (Emlak ve İstimlak Md. 21/08/2023 - 57036)
2- Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel 571,16 m2 yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli
     taşınmazda, 14,33 m2 belediye hissesinin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md.
     21/08/2023 - 57100) 
3- İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parsel 846,25 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 51,59
    m2 belediye hissesinin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 21/08/2023-57104)
4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
    Dair Yönetmelik gereği kadro iptal ve ihdası (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 21/08/2023 -
    57099)
5- Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel 2.986 m2 yüzölçümlü tarla
    nitelikli taşınmazın satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Müd. 22/08/2023 - 57178)
6- Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde orman alanında kalan imar yollarının durumunun
     değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 31/08/2023 - 57880)
VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 15/08/2023 tarih ve 20 sayılı "Çandarlı Mahallesi 534 ada 3 parsele
    ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki kararının
    görüşülmesi 
IX- Dilek ve temenniler
X  - İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış  

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum