Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 
  Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/12/2023 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Çandarlı Mahallesi Ek Hizmet Binası'nda ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.
I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi 
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının
       görüşülmesi
V-   Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
        alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediye Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 93 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31
    parsel ile imar uygulaması" hakkında alınan kararına yapılan itirazın değerlendirilmesi (İmar ve
    Şehircilik Müdürlüğü 08/11/2023- 62383)
2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve
    Esaslarına Dair Yönetmelik'in güncellenmesinin değerlendirilmesi (Kültür ve Sosyal İşler
    Müdürlüğü 16/11/2023- 62980)
3- Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu
    parsellerde otopark yapımının değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27/11/2023-
    63502)
4- ZF zeminlerde yapılacak zorunlu zemin iyileştirme uygulamaları (İmar ve Şehircilik
     Müdürlüğü 29/11/2023-63779) 
5- Çandarlı Mahallesi 25j-1a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
     değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-63818)
6- Çandarlı Mahallesi 25h-4a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
     değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-63819)
7- Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 297 ada 12 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000
    ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-
    63820) 
8- Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
     değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-63821)
9- Çandarlı Mahallesi 25h-1d paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
    değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-63822) 
10- Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 277 ada 5 parselin kuzeyinde trafo amaçlı 1/1000
      ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-
      63823)
11- Beş adet trafo alanına yönelik plan tadilatları  (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-
      63824) 
12-Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında 1144 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000
      ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-
      63825)
13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair
      yönetmeliğin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/11/2023-63903)
14- Ödenek aktarımı (Mali Hizmetler Müdürlüğü 30/11/2023-63904)
VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 32 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1536 ada 4 ve 5
    parsellerin imar uygulaması" hakkındaki kararının görüşülmesi  
2- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    15/11/2023 tarih ve 33 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel
    arsa nitelikli taşınmaz ile Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel bahçe nitelikli taşınmazın satışı"
    hakkındaki kararlarının görüşülmesi 
3- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    15/11/2023 tarih ve 34 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel
    765,27 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi 
4- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun
    15/11/2023 tarih ve 35 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-
    20-21-22-23 ve 24 nolu arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
IX- Dilek ve temenniler
X  - İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum