Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/04/2022 tarihinde Çarşamba günü saat:15.00'da Belediye Kültür Salonunda NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.
              
2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII - Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi gereği Denetim Raporu hakkında
         Meclise bilgi verilmesi
VIII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Çandarlı Mahallesi 1545 ada 10 ve 11 parsellerin zorunlu tevhit talebinin görüşülmesi (İmar ve     Şehircilik Md. 07/03/2022-23366)
2- Çandarlı Mahallesi 1358 ada 1 parsel üzerinde 4,25 m2 belediyemiz hissesinin, diğer hissedar    tarafından satın alma talebinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 14/03/2022-23872)
3- İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi 27 Evler mevkiinde bulunan park
    alanının isimlendirilmesi (Park ve Bahçeler Md. 25/03/2022-24573)
4- Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel malikinin talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik     Md. 28/03/2022-24668)
5- 14-18 Eylül 2022 tarihlerinde ilçemizde gerçekleştirilecek olan FIVB Plaj Voleybolu U19
    Dünya Şampiyonası'nda saha içinde ve dışında yer alacak olan reklam panolarının ücretlerinin
    belirlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Md. 30/03/222-24909)
6- İptal-İhdas ve çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi
    (Başkanlık 31/03/2022-25050)
7- Encümen üye seçimi (Yazı İşleri Md. 21/03/2022-24282)
8- İhtisas Komisyonları üye seçimi (Yazı İşleri Md. 25/03/2022-24585)
9- 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi (Mali Hizmetler Md. 30/03/2022-24866)

IX - Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 46 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden
    sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen parsellerde, imar durumu ve inşaat ruhsatı taleplerine
    yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
2- İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 47 sayılı "Trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama
    İmar Planı değişiklik önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 48 sayılı "2012 yılı onaylı Dikili Revizyon İmar
    Planı Plan Notu İptali" hakkındaki kararının görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 49 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden
    sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen 1567 ada 3-4-5-6 nolu parsellerde imar durumu ve    inşaat ruhsatı taleplerine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki
    kararının görüşülmesi
5- İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 50 sayılı "Bahçeli Mahallesi 148 ada 2 parsel
    hissedarının tevhit ve ifraz talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi

X  – Dilek ve temenniler
XI – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış             

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum