Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2022 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2022 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05/10/2022 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2022 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III  – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi 
IV-   Geçen toplantı tutanağında maddi hata tespiti halinde gündem maddesi yapılmasının görüşülmesi

V   – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına karşılık, mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 241 ada 13 parseldeki tarla nitelikli taşınmazın teminat olarak gösterilmesinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 21/09/2022-35600)
2- Çandarlı Mahallesi 1106 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 31/08/2022-34360)
3- Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik öneri plan tadilatı (İmar ve Şehircilik Md. 31/08/2022-34361)
4-  2023 yılı Bütçe taslağının görüşülmesi (Mali Hizmetler Md. 29/09/2022-36105)
5-  Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ücret tarifesinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Md. 29/09/2022-36107)
6-  Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Md. 29/09/2022-36108)
7-  Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin yapılmasının görüşülmesi (Kültür ve Sosyal İşler Md. 29/09/2022-36131)
8-  Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 parseller ile 2098 ada 5 ve 6 parsellerin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 28/09/2022-36061)
9-  Mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi'nde bulunan arsa nitelikli taşınmazların satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 29/09/2022-36133)

VIII - Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

1-  Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/09/2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 21/09/2022   tarih ve 21 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi 116 ada 2 parsel 451,88 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
  
IX  – Dilek ve temenniler
X    – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış 

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum