Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07/07/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII -  Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediyemizce düzenlenecek olan festivalin içeriği ve tarihinin belirlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd. 22/06/2021-8949)
2- Salimbey Mahallesi 185 numaralı yapı adası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/07/2021-9449)
3- İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tesisi için Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parselin 600 m2'lik kısmının tahsis talebinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 01/07/2021- 9489)
4- Dikili Revizyon İmar Planında 2257, 2258, 2259 numaralı adaların kuzey doğusundaki yolun 7
     m.'lik kısmının 5 Yıllık İmar Programına alınması (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9450)
5- 06.01.2021 tarih ve 26 sayılı "Kadastro Güncelleme Çalışmaları" hakkındaki Meclis Kararının
    tekrar değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9482)
6- 09.10.2020 tarih ve 168 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 sayılı ek-1 sayısallaştırma çalışması" hakkındaki Meclis Kararının tekrar  değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müd. 01/07/2021-9483)
7- 1999 ve 2012 Dikili Revizyon İmar Planlarında bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9484)

VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 13 sayılı "Kabakum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün itirazı" hakkındaki kararının  görüşülmesi
2- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 14 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 15 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına 503 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 16 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde bulunan 1 ada 16  ve 25 parseller arasında kalan taşınmazların yapılaşması" hakkındaki kararının görüşülmesi
5- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 18 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına 454 ada 1 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
6- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  09/06/2021 tarih ve 8 sayılı "Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli   taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
7- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  09/06/2021 tarih ve 7 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m2'lik  belediyemiz hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
8- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 20 sayılı "Çandarlı Mahallesi 500'lü adaların imar durumları" hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler
X   – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.   

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum