Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07/07/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:16.00'da Belediye Kültür Salonunda Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII -  Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediyemizce düzenlenecek olan festivalin içeriği ve tarihinin belirlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd. 22/06/2021-8949)
2- Salimbey Mahallesi 185 numaralı yapı adası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/07/2021-9449)
3- İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tesisi için Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parselin 600 m2'lik kısmının tahsis talebinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 01/07/2021- 9489)
4- Dikili Revizyon İmar Planında 2257, 2258, 2259 numaralı adaların kuzey doğusundaki yolun 7
     m.'lik kısmının 5 Yıllık İmar Programına alınması (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9450)
5- 06.01.2021 tarih ve 26 sayılı "Kadastro Güncelleme Çalışmaları" hakkındaki Meclis Kararının
    tekrar değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9482)
6- 09.10.2020 tarih ve 168 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 sayılı ek-1 sayısallaştırma çalışması" hakkındaki Meclis Kararının tekrar  değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müd. 01/07/2021-9483)
7- 1999 ve 2012 Dikili Revizyon İmar Planlarında bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 01/07/2021-9484)

VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 13 sayılı "Kabakum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün itirazı" hakkındaki kararının  görüşülmesi
2- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 14 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 15 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına 503 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 16 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde bulunan 1 ada 16  ve 25 parseller arasında kalan taşınmazların yapılaşması" hakkındaki kararının görüşülmesi
5- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 18 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  Planına 454 ada 1 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesi
6- İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  09/06/2021 tarih ve 8 sayılı "Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli   taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
7- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  09/06/2021 tarih ve 7 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m2'lik  belediyemiz hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
8- İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 20 sayılı "Çandarlı Mahallesi 500'lü adaların imar durumları" hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler
X   – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.   

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı