Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/02/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:15.00'da Belediye Kültür Salonunda ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV-Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi 
1- İptal-İhdas (28/01/2021)
2- Güncellenerek hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi (Mali Hiz.Müd. 27/01/2021-1125)
3- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ek madde 3'ü gereği Kırsal Mahalle belirlenmesi (İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü 28/01/2021- 1247)
4- Kısmi yapılaşma kararının alınması (İmar ve Şehircilik Md. 28/01/2021-1278)
5- Deprem ve Afetler Komisyonu üye seçimi (Yazı İşleri Md. 29/01/2021) 

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 2 sayılı "Çandarlı Mahallesi Tunçcan Sitesi 1048 ada bitişi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi
2- İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 3 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 84 ada 29-30-31-32-33-34-35-36 parselelri kapsayan 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı ile imar uygulamasının iptali ve yeniden uygulanması" hakkındaki kararının görüşülmesi
IX- Dilek ve temenniler
X- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı