Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 Yılı OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 06.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.01.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL,  Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR,  Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ahmet GÖÇMEN ve Mustafa DEMİREL’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 02/12/2020 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/01/2021 tarih ve 42 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/01/2021 tarih ve 149 sayılı “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06/01/2021 tarih ve 156 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Paletli Ekskavatör alımı” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

Gündem gereği Personel İşleri Biriminin 22/12/2020 tarih ve 15680 sayılı "İptal-İhdas" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak 7.Derece Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 3.Derece Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine, konuya ilişkin hazırlanan cetvelin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 2

Gündem gereği Personel İşleri Biriminin 22/12/2020 tarih ve 15683 sayılı "Sözleşmeli personel ücretleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği görev yapan ve/veya yapacak olan 1 Avukat, 2 Veteriner Hekim, 5 Mühendis, 3 Mimar, 1 Ekonomist, 5 Tekniker, 2 Teknisyen ve 2 Şehir Plancısı ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinden taban ücretlerin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 3

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22/12/2020 tarih ve 15679 sayılı "Meclis Üyeleri Huzur Haklarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.      

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/12/2020 tarih ve 15681 sayılı "Çandarlı Mahallesi Tunçcan Sitesi 1048 ada bitişi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 5

                Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28/12/2020 tarih ve 15824 sayılı "Belediyemiz tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki kiracıların Covit-19 önlemleri kapsamında durumlarının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 6

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/12/2020 tarih ve 15757 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 84 ada 29-30-31-32-33-34-35-36 parselleri kapsayan 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı ile imar uygulamasının iptali ve yeniden uygulanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 7

         Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 28/12/2020 tarih ve 15851 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Çekici (Kasalı) alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 8

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 28/12/2020 tarih ve 15852 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belediyemize bedelsiz olarak devredilen araç bağışının kabulü" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25/11/2020 tarih ve 1077 sayılı kararıyla belediyemize Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği'nden bir adet 35 VH 703 plakalı Mercedes marka 2009 model ambulansın bedelsiz olarak devredilmesine karar verildiği görüldüğünden, ilgili aracın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak bağışının kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 9

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 29/12/2020 tarih ve 15958 sayılı "Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; "belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." hükmü ve "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2021 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin "Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir." hükmü dikkate alınarak, Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde yer alan ücretin 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında ödenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 10

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/12/2020 tarih ve 16013 sayılı "Belediye sınırları içinde düz zeminlerde ve plan notları gereği bodrumdan iskan hakkı kazanmayan yerlerde su basman kot krokisi ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31/12/2020 tarih ve 16015 sayılı "İlan ve Reklam Vergisinin ödeme süreleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 12

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22/12/2020 tarih ve 15678 sayılı "Denetim Komisyonu üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman Kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanacak ücretin uzman kişiye ödenmesine, ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, komisyon üyesi olarak seçilecek meclis üyeleri ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

 

       Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Hüsniye YILDIRIM 14 Oy, Doğan İKİZ 14 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 12 Oy alarak Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 13

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04/01/2021 tarih ve 42 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 14

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve 149 sayılı "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 15

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve 156 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Paletli Ekskavatör alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet Paletli Ekskavatöre bir adet de Lastikli Ekskavatör aracın eklenerek konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 16

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 31 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 31 sayılı kararında özetle; “1080 ada 1 parselde hisse sahiplerinin vekaleti olmaması nedenli ile söz konusu plan tadilatının mevcut hali ile red edilmesine, vekaletin alınması durumda konunun meclisimizce tekrar görüşülebileceğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 31 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 17

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 32 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 22 sayılı "Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz üzerindeki 7.000 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 32 sayılı kararında özetle; “İlgili plan ve plan notları doğrultusunda imar yönünden hisse satışının yapılmasının sakıncası olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 22 sayılı kararında özetle; "Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel 28.000 m² yüzölçümlü “Zeytinli Tarla” nitelikli taşınmaz üzerinde 1000/4000 payda oranıyla 7.000,00 m² hissemiz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca 120.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülerek satışının yapılmasında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 22 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 18

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 23 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel Kargir iki ev ve arsası nitelikli taşınmaz üzerindeki 9,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 33 sayılı kararında özetle; "Belediyemiz adına hissemiz oranında inşaata elverişli parsel oluşmadığı görülmekte olup, Komisyonumuzca ilgili plan ve plan notları doğrultusunda imar yönünden hisse satışının yapılmasının sakıncası olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 23 sayılı kararında özetle;  "Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel 214,77 m² yüzölçümlü “Kargir iki ev ve arsası” nitelikli taşınmaz üzerinde 989/21477 payda oranıyla 9,89 m² hissemiz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca 25.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülerek satışının yapılmasında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 23 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO    : 19

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 24 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel Arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki 176,86 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

       İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 34 sayılı kararında özetle; "       Belediyemiz adına hissemiz oranında inşaata elverişli parsel oluşmadığı görülmekte olup, Komisyonumuzca ilgili plan ve plan notları doğrultusunda imar yönünden hisse satışının yapılmasının sakıncası olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir."  denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 24 sayılı kararında özetle; "Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel 343,75 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde 17686/34375 payda oranıyla 176,86 m² hissemiz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca 268.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülerek satışının yapılmasında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 24 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 20

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 25 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel arsanın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 36 sayılı kararında özetle; "Komisyonumuzca ilgili plan ve plan notları doğrultusunda imar yönünden satışının yapılmasının sakıncası olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 25 sayılı kararında özetle; "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel 396,50 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca 160.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülerek satışının yapılmasında sakınca olmadığına Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

        Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 25 sayılı kararlarının komisyonlardan geldikleri şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 21

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 21 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

      Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 21 sayılı kararında özetle; " Aşağıda belirtilen araçların alınmasına Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

1- Mobil İkram Aracı                                (1 Adet)

2- 4x4 Arazi Taşıtı Binek                          (2 Adet)

3- Mini Damperli Kamyon 3.501 Kg.      (4 Adet)

4- Damperli Kamyon 17.000 Kg.            (2 Adet)

5- Sepetli Vinç                                         (2 Adet)

6- Yol Süpürme Aracı                              (1 Adet)

7- Mini Kazıcı Yükleyici                         (1 Adet)

8- Binek Araç                                         (1 Adet)

9- 8+1 Kişilik Minibüs                           (1 Adet)" denilmektedir. 

       Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak 09/12/2020 tarih ve 21 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 22

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/12/2020 tarih ve 26 sayılı “Yapay Resif Projesi için Aliağa Deniz Ticaret Odası ile ortak protokol yapılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/12/2020 tarih ve 26 sayılı kararında özetle; “Dikili Körfezi’nde balık popülasyonunun arttırılması, balıkçılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla Aliağa Deniz Ticaret Odası ile ortaklaşa yapılacak olan Yapay Resif Projesi için Aliağa Deniz Ticaret Odası ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasının ve protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün yetkilendirilmesinin uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 09/12/2020 tarih ve 26 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO    : 23

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/12/2020 tarih ve 27 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Asfalt Yama Robotu alımı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/12/2020 tarih ve 27 sayılı kararında özetle; “Bir adet Asfalt Yama Robotu alımının yapılmasının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/12/2020 tarih ve 27 sayılı  kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 24

KARAR NO    : 24

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 35 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 545 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

      İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 35 sayılı kararında özetle; “Üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı ile alt ölçekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygunluk göstermesi nedeli ile 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 35 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 25

KARAR NO    : 25

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 37 sayılı “Uygulama imar planının tekrar onanması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 37 sayılı kararında özetle; “Söz konusu İdare Mahkemesi Kararına istinaden, Dikili Belediyesince 02.04.2015 tarih 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile söz konusu plan tadilatı iptal olduğu görülmekte olup, buna istinaden 08.10.2008 tarih 129 sayılı Dikili Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile aynı plan kararlarının getirildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/12/2020 tarih ve 37 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 26

KARAR NO    : 26

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/12/2020 tarih ve 38 sayılı “Kadastro güncelleme çalışmaları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu’nun 17/12/2020 tarih ve 38 sayılı kararında özetle; “Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesi kapsamında yapılacak Kadastro Güncelleme Çalışmalarına İlişkin etkilenen parsellerde, yapılacak iş ve işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına;

1)      İmar Komisyonu Kararının mecliste onaylanıp, yürürlüğe girmesi durumunda, meclis karar tarihinden sonraki tarihlerde alınan Aplikasyon Krokilerine istinaden İmar Durum Belgesi düzenlenmeyecektir.

2)      İmar Komisyonu Kararının mecliste onaylanıp yürürlüğe girmesi durumunda, meclis kararından önce alınmış olan Aplikasyon Krokisine istinaden (Aplikasyon geçerliliği 6 ay olup, tecviz sınırı dahilinde olan parsellerde) İmar Durum Belgesi düzenlenebileceğine,

3)      2.maddede belirtilen şartları sağlayıp, İmar Durum  Belgesi almış, Yapı Ruhsatı talep eden parsellerde, Noterden taahhütname alınması koşuluyla Yapı Ruhsatı düzenlenebileceğine,

4)      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 2. ve 3. maddeye istinaden düzenlenmesi talep edilen Yapı Ruhsatı Başvurularında noterden alınacak taahhütnamede “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22.maddesi kapsamında sayısallaştırma çalışması neticesinde oluşabilecek her türlü sonuçtan Dikili Belediyesi’nin sorumlu tutulmayacağını beyan ederek Yapı Ruhsatı talebinde bulunuyorum” ibaresinin yer alması koşulu ile Yapı Ruhsatı düzenlenebileceğine,

5)      Mevcut durumda Yapı Ruhsatı almış yapılara ilişkin iş ve işlemlerin devamına, aynı zamanda mecliste karar alınması durumunda, 1 yıllık geçerliliği olan İmar Durumlarının Kadastro birimine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bildirilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 17/12/2020 tarih ve 38 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 Belediye Başkanı tarafından, birinci oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen gündem maddelerinin Komisyonlarda değerlendirilip karara bağlanacağı ve kararların II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek, Meclise 20 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına  havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 27

KARAR NO    : 27

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı “Belediyemiz tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki kiracıların Covit-19 önlemleri kapsamında durumlarının değerlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

          Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı kararında özetle; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih 2020/27 Sayılı Genelgesinin “a” maddesine istinaden belediyemiz kiracılarından Ocak, Şubat ve Mart ayları kiralarının ertelenmesine ve Ocak, Şubat ve Mart aylarında %25 kiralarında indirim yapılmasına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 28

KARAR NO    : 28

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 2 Sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Çekici (Kasalı) alımı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 2 Sayılı kararında özetle“Devlet Malzeme Ofisi’nden bir adet Çekici (Kasalı) alımının yapılmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 2 Sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 29

KARAR NO     : 29

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 3 sayılı “Belediye sınırları içinde düz zeminlerde ve plan notları gereği bodrumdan iskan hakkı kazanmayan yerlerde su basman kot krokisi ücretinin belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 3 Sayılı kararında özetle; “Belediye sınırları içinde düz zeminlerde ve plan notları gereği bodrumdan iskan hakkı kazanmayan yerlerde su basman kot krokisi ücretinin 300,00.- TL. olarak belirlenmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06.01.2021 tarih ve 3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 30

KARAR NO    : 30

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı “İlan ve Reklam Vergisinin ödeme sürelerinin belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararında; “İlan ve Reklam Vergisinin yıl içinde 2 eşit taksitte Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 31

KARAR NO     : 31

Gündem gereği Hukuk Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı “Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi1 hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Hukuk Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 sayılı kararında; “Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’nin İzkay İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Kenan Atik – Atik İnşaat Ortak Girişimi adına ihale edilmesi sonucunda, sözleşme gereği her iki bloğun su basman betonunun atılmasını müteakip, %20 seviyede kendisine ait kalacak bloktan 3 bağımsız bölüm, %50 seviyede 4 bağımsız bölüm, %100 seviyede kalan bağımsız bölümlerin satışını yapmaya hak kazanmasına dair 21.04.2020 tarihli ve 03304 yevmiye nolu Dikili Noterliği’nde imzalanan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Hukuk Komisyonumuzca Oy Birliği ile sakınca bulunmadığına karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Hukuk Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 32

KARAR NO     : 32

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 

  İmar Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı kararında özetle; “2012 yılı onaylı 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planı  2.30 maddesinde yer alan “Meyilli arazilerde oluşan 3.bodrum katlar iskan edilemez” plan hükmünün Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 3.bodrum katların iskan edilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı ve tarafımıza sunulan 18.12.2019  tarih ve 296005 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü kurum görüşü uyarınca; “Su taşkın alanlarında ve taşkın riski olan yerlerde, meyilli arazilerde oluşan 3.bodrum katlar iskan edilemez. Su taşkın riski bulunmayan meyilli arazilerde oluşan bodrum katlardaki iskan koşulları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.” şeklinde plan notunun revize edilmesine ve 5216 Sayılı Kanun’un “7/b” maddesine göre (Belediyemiz Meclisince uygun görülmesi halinde) onanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 1 Sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 33

KARAR NO    : 33

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 5 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Paletli ve bir adet Lastikli Ekskavatör alımı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2021 tarih ve 5 Sayılı kararında; “Devlet Malzeme Ofisinden bir adet Paletli ve bir adet Lastikli Ekskavatör alımının yapılmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06.01.2021 tarih ve 5 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum