Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/01/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:15.00'da Belediye Kültür Salonunda OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.


2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV-Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi 
1- İptal-İhdas (personel İşleri Birimi 22/12/2020-15680)
2- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (Personel İşleri Birimi 22/12/2020-15683)
3- Meclis üyeleri Huzur Haklarının belirlenmesi (Yazı İşleri Md. 22/12/2020-15679)
4- Çandarlı Mahallesi Tunçcan Sitesi 1048 ada bitişi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
     Değişikliği Önerisi (imar ve Şehircilik Md. 22/12/2020- 15681) 
5- Belediyemiz tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki kiracıların Covit-19 önlemleri kapsamında
    durumlarının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 28/12/2020- 15681)
6- İsmetpaşa Mahallesi 84 ada 29-30-31-32-33-34-35-36 parselleri kapsayan 107 nolu
   parselasyon planının mahkeme kararı ile imar uygulamasının iptali ve yeniden uygulanması
   (İmar ve Şehir.Md. 24/12/2020- 15757)
7- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Çekici (Kasalı) alımının görüşülmesi
    (Destek Hiz.Müd. 28/12/2020- 15851)
8- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belediyemize bedelsiz olarak devredilen araç
     bağışının kabulünün görüşülmesi (Destek Hiz.Müd. 28/12/2020- 15852)
9- Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi (Zabıta Müdürlüğü
    29/12/2020-15958)
10- Belediye sınırları içinde düz zeminlerde ve plan notları gereği bodrumdan iskan hakkı
      kazanmayan yerlerde su basman kot krokisi ücretinin belirlenmesi (İmar ve Şehir.Md.
      31/12/2020- 16013)
11- İlan ve Reklam Vergisinin ödeme sürelerinin belirlenmesi (Mali Hiz.Müd. 31/12/2020-
      16015) 
12- Denetim Komisyonu üye seçimi (Yazı İşleri Md. 22/12/2020- 15678)

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1 -İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 31 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo
  amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının
  görüşülmesi 
2- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
    09/12/2020 tarih ve 22 sayılı "Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz
    üzerindeki 7.000 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 23 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel Kargir iki ev ve arsası
  nitelikli taşınmaz üzerindeki 9,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının
  görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 24 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmaz
   üzerindeki 176,86 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
5- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 25 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel
   arsanın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
6- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 21 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde
    kullanılmak üzere araç alımı" hakkındaki kararının görüşülmesi
7- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 26 sayılı "Yapay Resif Projesi için Aliağa
    Deniz Ticaret Odası ile ortak protokol yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesi
8- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 27 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde
    kullanılmak üzere 1 adet Asfalt Yama Robotu alımı" hakkındaki kararının görüşülmesi
9- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 35 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 545 ada 1 parsele
   ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının
   görüşülmesi
10- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 37 sayılı "Uygulama imar planının tekrar onanması"
      hakkındaki kararının görüşülmesi 
11-İmar Komisyonu'nun 17/12/2020 tarih ve 38 sayılı "Kadastro güncelleme çalışmaları"
      hakkındaki kararının görüşülmesi

IX- Dilek ve temenniler
X- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum