Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

               Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02/06/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:15.30'da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.
               Toplantı gününe kadar gündemin belediyemiz web sayfasında yayınlanmasına, ilan panosuna asılmasına ve ilanın yapılmasına, yayınlandığına ve ilanın yapıldığına dair düzenlenen tutanağın Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslimini arz ederim. 

2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
          alınmasının oylanması
VII -  Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m2 belediyemiz hissesinin satışının
    değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 21/05/2021-7001)
2- Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışının
    değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 24/05/2021-7091)
3- İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü'nün "Nebiler ve Yahşibey Mahalleleri için
    Bilirkişi Seçimi yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesi (Bergama Kadastro Müd.
    06/05/2021- 1336016)

VIII – Dilek ve temenniler
IX   – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı